Kjære ministrer, her er våre viktigste ønsker!

I går ble den nye regjeringen presentert. I Personskadeforbundet LTN er vi særlig opptatt av fire ministre: Arbeids- og næringsminister Hadia Tajik (Ap), Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

-Vi har mange forventninger til vår nye regjering. Jeg leser nå Hurdalsplattformen for å se hvilke retninger landet skal styres i de neste fire årene, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Forbundet har meninger om mange saker, men nedenfor har vi sendt noen basale ønsker som vi har stilet til «våre» ministrer.

Til arbeidsminister Hadia Tajik:

  • VI håper og tror at lovnaden fra Hurdalsplattformen om at folk ikke skal miste sine arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV og gå ut i et års karantene, slik systemet er rigget i dag – oppfylles. Forskning og erfaringer viser at det ikke bare er en feilslått strategi, det er direkte helsefarlig å behandle folk på den måten.

Til helseminister Ingvild Kjerkol:

  • Vi vet at mange kronikere ikke fikk nødvendig oppfølging og rehabilitering under pandemien vi er i ferd med å legge bak oss. Hurdalsplattformen sier at helseslepet skal tas igjen, som helseminister håper jeg at du også husker denne gruppen. Forbundet håper også at lovnaden om å redusere antall pasientskader i sterkere grad blir satt på agendaen, og er selvsagt spent på hvordan dette skal foregå.

Til justisminister Emilie Enger Mehl:

  • Vi lever i en rettstat der et av de viktigste prinsippene er at loven skal være lik for alle. Sånn er det ikke i dag. På grunn av økonomi og en altfor lav innsats for å få fri rettshjelp, vegrer mange seg for å gå rettens vei. Her håper vi at ministeren vil jobbe for å øke salærsatsen betydelig og på den måten styrke rettsvernet.

Til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

  • Igjen har vi en regjering som sier at de vil øke innsatsen for å ta igjen etterslepet på riks- og fylkesveier. Det loves iallfall i Hurdalserklæringen. Kanskje vi endelig har en minister som faktisk leverer? Forbundet vil også minne ministeren på en viktig styringsregel når man forvalter trygg samferdsel: Trygghet og sikkerhet – før fart.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann