Kurs den 5. mai klokken 19:00 – Å mestre hverdagen når mor eller far er skadet

Siden desember 2020 har Personskadeforbundet LTN invitert medlemmer til digitale temakvelder én gang per måned. Tilbakemeldinger fra deltakerne er utelukkende positive.

Neste temakveld er onsdag den 5. mai, og da er søkelyset på hvordan en familie best kan mestre hverdagen og familiesituasjonen når mor og far er skadet.
Temaet er stort, så vi kan selvsagt ikke gå inn i alle deler og utfordringer rundt pårørendesituasjonen.

Familieresiliens ved store traumatiske skader
Fagpersonen som er invitert til å snakke om månedens tema er Anne Geard. Hun er fagansvarlig ved Lærings- og mestringssenteret ved Sunnaas sykehus.
Geard har skrevet en doktorgrad og er ansvarlig for prosjektet ¨Familieresiliens ved store traumatiske skader¨ ved senteret.

-Med resiliens menes det ikke bare at man «klarer seg», men at man også makter å skape et godt liv der man trekker på positive ressurser og aktivt former sitt liv videre, forteller Geard.

Spørsmål hun ønsker å svare på er følgende:

  • Hvordan bidra slik at mennesker selv skal håndtere alvorlige livspåkjenninger?
  • Hva er det familiemedlemmer – der en pårørende er skadet – forteller de gjør for å få hverdagen til å fungere?

Temakveldene har fungert
Temakveldene har vært bra besøkt og tilbakemeldinger fra deltaker er at både det tekniske og faglige har fungert godt.

Antall deltakere har variert noe, men i snitt har mellom 20 og 30 personer logget seg på. Sett i lys av at dette er nytt konsept, er dette noe vi er fornøyde med. Kapasiteten er imidlertid langt høyere og vi vet at mange flere kunne hatt nytte av å delta, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hun tror at det for enkelte nok oppleves som en dørstokkmil å krysse digitale barrierer.

-For de som lurer starter en temakveld klokken 1900 og varer i en time. Neste kveld er altså førstkommende onsdag den 05. mai. Påmeldte får tilsendt klikkbar Zoom-lenke i forkant. Det er også mulig å teste lenken tidligere samme dag ved å logge seg på mellom 14:30 og 15:00, forklarer Dahl-Hilstad.

Om du får problemer under testen, ta kontakt med Christina Thanger på 22 35 71 00.

Det kan være lurt å koble seg på noen minutter før – tilfelle det tar lenger tid enn man tror.

Ny på Zoom:       Mellom kl 14:30 og 15:00 onsdag den 5. mai, kan du teste å logge deg på og du kan ringe sekretariatet om du har problem med å komme inn.
Påmelding:         Christina Thanger på christina@personskadeforbundet.no senest 3. mai 2021.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til sekretariatet på 22 35 71 00.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann