Landsdekkende SoMe nettverk på plass

I hele mai har Personskadeforbundet LTN kjørt kampanje for å redusere antall skader. Kampanjen avsluttes den 01. juni – som er selveste Skadefri dag. I år har vi fått med kandidater fra lagene og etablert et SoMe-nettverk.

I fjor, som i år, har kampanjen utelukkende vært digital. Litt dumt, selvsagt, siden vi som forbund har en lang tradisjon for å møte folk der de er – og å snakke med folk «face-to-face».

Grunnet pandemien har det vært mye digital læring i hele forbundet, og først i år forstod vi at lagene i mye større grad burde involveres i kampanjen. Ikke bare i valg og utforming av budskap, men også i gjennomføringen.

På plass i løpet av dager

Da budskapet for kampanjen var på plass, VIS HENSYN i trafikken, og gjør hverandre gode med litt medmenneskelighet, ble lagene utfordret til å sende inn kontaktinformasjon til den i laget som i størst grad jobbet med sosiale medier og kommunikasjon.

I løpet av få dager var listen klar og vi avholdt det første møtet på Zoom. Der ble det enighet om prosessen for årets kampanje og hvilke grep som var smarte å ta. Budskapet blir formidlet gjennom familien Rulle i Rulleby, og består av en rekke filmsnutter med informasjon.

Lagenes viktigste oppgave er å spille på lag med algoritmene ved å «like» og å «dele» innlegg fra forbundets facebookside. Enkelt, men virkningsfullt.

Nettverket har kommet for å bli

Det er nå klart at nettverket ikke bare skal fungere under kampanjen Skadefri dag, men holde kontakt og jobbe sammen også videre.

På det siste Zoom-møtet med SoMe-ansvarlige, som ble avholdt den 19. mai, gikk praten løst og ledig. Man ble enige om at man også etter kampanjen skal arbeide sammen videre.

-Vi ble enige om at dette var et fora som har en kraft, et ønske og en vilje til å jobbe for mange saker. Det ble derfor allerede avtalt et nytt møte ut i juni og at målet er å finne områder og konkrete saker som vi kan løfte sammen, sier Frank Gjelsøy, som er kampanjeansvarlig for Skadefri dag og har holdt i nettverket.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann