Med kommunikasjon i fokus for foreningen

Det har lenge vært et ønske for sekretariatet å få et mer målrettet fokus på kommunikasjonsarbeidet i foreningen, og i forrige uke hadde Eli Charlotte Staurset-Bakke sin først dag på jobben som kommunikasjonssansvarlig for Personskadeforbundet LTN.

Nå skal kommunikasjon og synlighet endelig på dagsorden, lover generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Allerede under landsmøtet i Stjørdal forrige helg ble Eli Charlotte Staurset-Bakke ønsket velkommen til foreningen, og hun har nå vært en del av sekretariatet i Hausmanns gate i snart 2 uker. Ifølge Eli Charlotte blir det viktige fremover å få forankret visjonen til organisasjonen med en overordnet strategisk kommunikasjonsplan slik at foreningen får mer effekt av kommunikasjonsarbeidet de både har gjort og vil gjøre fremover.

«Jeg gleder meg veldig til å være en del av felleskapet som bidrar til at alt det gode arbeidet til Personskadeforbundet LTN kan bli lettet opp og frem i samfunnet. Organisasjonen kan være en kjempe viktig resurs for de nærmere 600.000 nordmenn som hvert år blir skadet og får livet snudd på hodet. Det er så viktig at de vet om oss og vet hvor de kan nå oss, og dette blir en kjempe viktig målsetting med kommunikasjonsarbeidet fremover», avslutter Eli Charlotte.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad er godt fornøyd med at kommunikasjon, og viktigheten av en tydelig og godt forankret kommunikasjonsstrategi nå kan komme på plass for organisasjonen.

«Som jeg sa på landsmøte så er mye godt kommunikasjonsarbeid allerede lagt ned av organisasjonen og deres medlemmer, og det er dette arbeidet Eli Charlotte vil bygge videre på i tiden fremover», forklarer Dahl-Hilstad.

Eli Charlotte kommer fra kommersielt kommunikasjonsarbeid og dette er noe sekretariats lederen mener er en stor fordel for organisasjonen.

«Vi i sekretariatet og styret har stor tro på å få inn et par friske øyne som kan utfordre oss litt og tilføre nye måter vi kan jobbe med kommunikasjonen på. Vi ønsker å nå flere mennesker som trenger oss, og for å lykkes med det må vi jobbe proaktivt og strategisk med kommunikasjonen. Å følge med utviklingen blir viktig spesielt med tanke på hvordan dagens og fremtidenes medielandskap utvikler seg raskt», forklarer Ingeborg.

Staurset-Bakke kommer til Personskadeforbundet fra stillingen som kommunikasjonssjef i YMT hvor hun har ledet kommunikasjons og markedsavdelingen. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon og markedsføring i flere store internasjonale selskaper som Yara International, Cisco, BW Offshore og HP.

Formelt sett har hun bachelor og master grad fra Griffith University, Australia med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Hun tiltrådte i det 1 årige engasjementet mandag 1 november og hun vil ha arbeidssted med sekretariatet i Hausmannsgat, Oslo.

Sideoversikt