Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

I går, altså den 15. mars, møttes en rekke interesseorganisasjoner Statens vegvesen for en orientering og en idedugnad rundt ny tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. En av deltakerne var Personskadeforbundet LTN, som for øvrig nå deltar for fjerde gang.

Målet med møtet var å gi en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhets-arbeidet sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde.

I tillegg pekte vegvesen på at de ønsket et tett samarbeid med de ulike aktørene for å oppnå gode resultater.

God kurve

Det er ikke tvil om at vi har fått til mye. En kurve som Statens vegvesen tok utgangspunkt i viser at trafikken tar stadig færre liv, men også medfører færre alvorlige skader.

Mens det i 2004 var registrert 1252 på statistikken over døde og hardt skadde i trafikken, kunne man 10 år senere notere seg 840. i 2019 er tallene nede i 673.

Statens vegvesens prognoser og ønsker er selvsagt en ytterligere nedgang. Målkurven deres, altså estimatet, er at det i 2024 skal stå 500 døde og skadde – mens det i 2030 350.

Fortsette det gode arbeidet

Vegvesenet brukte sin møtetid til å fortelle hvilke prioriteringer og satsningsområder de hadde hatt den siste fire-årsperioden. Blant annet at 13 ulike innsatsområder har fått ekstra oppmerksomhet, og at innenfor disse har de pekt ut ett eller flere tilstandsmål. I alt arbeidet de med 136 ulike oppfølgingstiltak – der aktører ble pekt ut som ansvarlige for gjennomføringen.

Det er tydelig at systematisk arbeid, klare innsatsområder og ansvarliggjøring er noe Statens vegvesen mener fungerer.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe, laget en kjøreplan og satt ned deldatoer. For forbundet er 01. mai notert. Det er nemlig fristen for når aktører kan komme med forslag til egne tiltak som skal være med i tiltaksplanen.

Arbeidet skal ferdigstilles i mars 2022 og skal altså ende opp i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann