Nei til diskriminering og utestengelse

De fleste som har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne – opplever diskriminering. Selv om det norske lover gir enn viss grad av beskyttelse, er det ikke nok. Mange ideelle organisasjoner presser nå på for at FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) også blir en del av lovverket hertil lands.

Hver eneste dag opplever funksjonshemmede diskriminering og utestengelse. FN vedtok derfor en egen konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i 2006. Norge tilsluttet seg CRPD i 2013, men vil fremdeles ikke ta CRPD inn i norsk lov, slik det er gjort med rasismekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. FN har kritisert Norge for dette og peker på at funksjonshemmede skal ha makt og styring i eget liv, med samme muligheter som andre til å ta egne valg.

Vi kan ikke lenger finne oss i at menneskerettighetene brytes og vi krever handling fra Regjeringen. I september har en rekke andre organisasjoner en kampanje gående i sosiale medier for å legge press på den påtroppende regjeringen til å inkorporere CRPD inn i norsk lov.

Det er også blitt laget et felles opprop for å legge et ekstra politisk press. Dette vil selvfølgelig Personskadeforbundet LTN oppfordre sine medlemmer om å signere.

Så langt har CRPD-kampanjen vår nesten 5000 underskrifter, og vårt mål er å klare å få inn 10 000 underskrifter denne uken. Vil dere hjelpe oss med det?

Her er CRPD-opprop

Menneskerettigheter for alle!

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann