Nesten halvering av skadepasienter under nedstengingen av Norge

En studie fra Folkehelseinstituttet viser en kraftig nedgang i behandlinger av skadepasienter ved norske sykehus under Covid-19-nedstengingen. Her får du hovedfunnene, samt forskerens refleksjoner om hvorfor.

La oss skru tiden tilbake – til 12. mars 2020. Verda gikk fra å være normal og åpen, til stengt og full av restriksjoner. Alt skjedde nesten over natten, og siden den gang har vi levd under mer eller mindre strenge koronarestriksjoner.

Funnene i studien
Studien som er gjennomført ved hjelp av pasientdata fra beredskapsregisteret (som ble opprettet ved FHI under pandemien) fant ikke bare en moderat nedgang. Tallene er rett og slett dramatiske og viser en samlet nedgang på 43 prosent i antall skadepasienter i perioden 13. mars – 2. april 2020 sammenlignet med ukene før lockdown.

Her er noen av hovedfunnene:

  • Nedgangen i skadebehandling var mest markant for yngre aldersgrupper
  • Nedstengningen rammet både akutt og elektiv skadebehandling
  • Nedgangen var størst for utredninger, mens omfanget av videokonsultasjoner og annen indirekte pasientkontakt økte betraktelig
  • Nedgangen var størst for behandling av dislokasjon/forstrekking/forstuing og mindre for behandling av brann- og etseskader samt forgiftningsskader

Hvorfor nedgang?
Studien trekker også frem ulike forklaringer på denne nedgangen.

En av hovedforklaringene er at nedstengingen trolig bidrog til en generell reduksjon i forekomst av skader fordi folk beveget seg mindre. Altså at de samfunnsmessige og adferdsmessige konsekvensene av tiltakene (mindre trafikk, mindre fysisk og sosial aktivitet, mer tid hjemme osv.) reduserte risikoen for mange typer skader.

Dette gjelder ikke i alle land, i USA registrerte man det motsatte – nemlig en økning i trafikkdødsfall, på tross av færre biler på veiene.

Videre kan noe av nedgangen i Norge muligens tilskrives en omfordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten. Dette handler om at sykehusene har måtte redusere ikke-essensiell aktivitet for andre pasientgrupper – for å kunne behandle et forventet stort antall pasienter med COVID-19.

En siste mulig forklaring, ifølge studien, er at pandemien kan ha gitt en økt terskel for å oppsøke helsetjenesten, enten for ikke å belaste helsetjenesten unødig eller i frykt av å selv bli smittet.

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann