Norge med færrest antall omkomne i trafikken

Norge er det tryggeste landet i Europa når det kommer til trafikksikkerhet. I 2020 omkom det 17 mennesker per million innbyggere her i landet, mens gjennomsnittet i Europa var på 42.

– Selv om vi igjen er «best i klassen» når det gjelder antall omkomne i trafikken, er vi langt fra de målene vi har satt oss for nedgangen i antall hardt skadde og omkomne. 17 omkomne per million innbyggere høres kanskje ut som et lite tall, men det er snakk om 93 mennesker som omkom i trafikken i fjor. Det er 93 for mange, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Det er Trygg Trafikk som presenterer tallene som er hentet fra en større Europeisk database.

Hadde mål om å halvere antall omkomne i perioden 2010-2020
På European Transport Safety Council (ETSC) sin Road Safety Performance Index konferanse ble tallene for 2020 i Europa presentert.

Det har vært et felles mål i EU om å halvere antall drepte i trafikken i perioden 2010-2020. Samlet sett har nedgangen i trafikkdrepte vært 37 prosent.

Hellas er det eneste EU-landet som har nådd målet, med en nedgang på 54 prosent.

Norge har i samme periode hatt en nedgang på 55 prosent og er det landet i Europa med størst nedgang i antall drepte.

Pandemien har hatt en positiv påvirkning
Sammenliknet med tidligere år viser ulykkestallene at pandemien har hatt en positiv påvirkning på trafikkulykkene i Europa. Antall drepte hadde en nedgang på 17 prosent fra 2019 til 2020, mens nedgangen kun var på 6 prosent i perioden 2013-2019.

En rapport fra ETSC viser at det i april 2020 var en nedgang i antall drepte på rundt 40 prosent, sammenliknet med samme periode de tre foregående årene.

Dette var den perioden i 2020 der mange av de europeiske landene var i lock down. ETSC frykter at antallet drepte igjen vil øke når pandemien er over.

Nye mål for 2020-2030
I den nye perioden, 2020 til 2030, inkluderes også hardt skadde som en måleparameter. Målet er å halvere antall drepte og hardt skadde frem til 2030. ETSC uttaler i sin rapport at det krever både politisk vilje og strakstiltak hvis EU skal nå de nye målene.

Søkelyset på hardt skadde i Norge har vært økende i noen år allerede. I 2020 ble 627 mennesker hardt skadd i trafikken, som er en nedgang på 12 prosent siden 2010.

– Selv om vi har hatt en stor nedgang i antall drepte de siste ti årene er nedgangen ikke like bra for hardt skadde. Dessverre så vi også en økning i antall hardt skadde i Norge, fra 565 i 2019 til 627 i 2020. Det er fortsatt en lang vei å gå før vi når visjonen om null drepte og hardt skadde på norske veier, sier Per Oretorp I Personskadeforbundet LTN.

Han sier at forbundet vil fortsette sitt politiske arbeid for å påvirke myndighetene til å gjøre tiltak for å komme nærmere null-visjon-målene.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann