Norsk pasientskadeerstatning går gjennom avsluttede oppgjør

Tidligere i sommer ble Personskadeforbundet LTN gjort oppmerksom på at det i forbindelse med oppdatering av beregningsprogrammet som blant annet brukes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), hadde oppstått en feil.

Feilen kan ha medført at enkelte har fått utbetalt for lite erstatning.

Den aktuelle programvareoppdateringen ble lansert denne våren og feilen kan gi skadelidte betydelig underkompensasjon ved beregning av fremtidstap. Det gjelder ikke bare i pasientskadesaker, men også i andre personskadeerstatningssaker.

Det aktuelle beregningsprogrammet brukes også av forsikringsselskapene i forbindelse med personskadeerstatning i bilansvarssaker og yrkesskadesaker.

Forbundet har gjort forsikringsbransjen oppmerksom på feilen og bedt dem bekrefte at de vil gjennomgå saker som er gjort opp i den aktuelle perioden. Dette for å sikre at de som har blitt rammet av feilen får riktig erstatning.

Foreløpig har de tilskrevne selskapene ikke besvart vår henvendelse.

Rask tilbakemelding fra NPE
Etter å ha tilskrevet NPE, svarer avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker at de er oppmerksomme på feilen. Hun presiserer at saksbehandlerne er instruert å manuelt ta hensyn til dette inntil feilen i beregningsprogrammet blir rettet opp.

Videre opplyses det om at man etter ferieavvikling vil gjennomgå avsluttede oppgjør og rette opp eventuelle feilberegninger.

Til dere som i år, fra NPE eller fra forsikringsselskap, har fått utbetalt eller i nær fremtid vil få utbetalt personskadeerstatning med fremtidstapserstatning retter vi en oppfordring om å nøye gjennomgå grunnlaget for beregningen.

Avslutningsvis vil vi rette stort takk til forbundets juridiske faggruppe for bistand i forbindelse med oppfølging av saken og spesielt takk til advokat Therese Lohne Boehlke som oppdaget og gjorde forbundet oppmerksom på feilen.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann