Økt kunnskap og bevisstgjøring rundt livet med langvarige smerter

I helgen ble endelig Personskadeforbundet LTNs etterlengtede smerteseminar avholdt for en (Covid forsvarlig) fullsatt sal på Clarion Airport Hotel, Gardermoen. Tilbakemeldingene som kom gjennom helgen var at dette var svært relevant for deltagerne og at man lærte mye om smertehåndtering både praktisk, strategisk og mentalt.

Det faglige innholdet ble presentert av fysioterapeut Ingunn Stanghelle Velarde og Psykologspesialist Heidi Trydal. Ingunn har de siste årene jobbet i et tverrfaglig team ved Advanced Chiropractic i Albir, Spania, med nevromuskulær rehabilitering for pasienter med forskjellige typer smerteproblematikk. Heidi er tilknyttet St Olav /NTNU hvor hun jobber ved Smerteklinikken og er del av det tverrfaglige smerteteamet der.

«Bevisstgjøring på hva smerte er og hvordan den oppleves ulikt er et viktig tema for alle som lever med langvarig smerte», forklarer Ingunn. Derfor var det viktig for meg innledningsvis å illustrere for deltagerne at smerte er subjektivt. Smerte er en signal-opplevelse – man kan tenke seg frem til smerte, men dessverre ikke tenke den bort.

Smerter hos den enkelte kan også påvirkes av stress, redsel og grad av trygghet og tillit, og for oss som daglig jobber med pasienter med langvarige smerter, vet vi godt at diagnoser basert på bilder, blir i beste fall en lite konstruktiv tilnærming», avslutter Ingunn.

Også psykologspesialisten er opptatt av sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Til daglig jobber Heidi ved Avdeling for Smerte og Sammensatte Symptomlidelser ved St. Olav/NTNU og kjenner godt til holdningen mange av smertepasientene føler seg møtt med. «Jeg treffer ukentlig pasienter som har smerter som ikke kan forklares tilstrekkelig verken av somatiske funn eller psykisk lidelse alene», forklarer psykologen.

«En del havner dessverre i et medikamentelt uføre og vil kunne utvikle psykisk lidelse og avhengighetsproblematikk senere i livet. Nettopp derfor er det så viktig å kunne møte pasienter som lever med langvarige smerter på en hensiktsmessig og profesjonell måte», avslutter Heidi.

 «etter forelesningen føler jeg meg nesten normal»

 «deilig å høre fra andre i samme situasjon»

 «føles ofte ensomt i hverdagen»

Helgen inneholdt runder med gruppearbeid hvor deltagerne fikk utvekslet erfaringer – godt veiledet av Ingunn og Heidi. Det ble også fysiske øvelser gjennom helgen og mindfullness økter på søndagen.

Flere av deltagerne uttrykte takknemlighet for å få møte og diskutere med andre medlemmer som selv levde med langvarige smerter. De fleste forlot seminaret med mye inspirasjon og kunnskap for å bedre leve med smertene.

Ingunn Stanghelle Velarde og Heidi Trydal som hadde det faglige ansvaret for smerteseminaret.

 

Mange interessante gruppe diskusjoner rundt det å leve med smerter.

 

Wenche Solløst ønsker velkommen og forklarer hvordan ideen til kurset kom til.

Aksept basert verdi modell gjennomgås og reflekteres over i forhold til egne smerter.

Mange gode forslag til aktiviteter som lindret smertene for den enkelte.

Sideoversikt