Personskadeforbundet LTNs likepersontelefon

Da pandemien rammet oss, måtte forbundet tenke nytt. Et av de tiltakene vi satte i gang var å starte en likepersontelefon. Nå har telefonen vært åpen hver tirsdag og torsdag mellom 1700 og 1900, i flere måneder.

Likepersontelefonen er et tilbud til de som er rammet av en skade, er pårørende eller etterlatt. Og har behov for å snakke med noen som virkelig forstår situasjonen. Vi snakker ikke om fagkompetanse, men erfaringskompetanse.

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, sier at det ligger mye erfaring, men også kursing bak de som betjener telefonen.

-Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del av forbundets arbeid i svært mange år, er vi stolte av å kunne tilby tjenesten også som en fast telefontjeneste. Tidligere var dette tilbudet kun basert på avtalte møter, enten fysisk eller pr telefon. Å ta en telefon når man kjenner på det, der å da, er et supplerende tilbud, forklarer Dahl-Hilstad.

Hvem svarer?

Likepersontjenesten tilbyr altså medlemmer samtaler med en erfaren og trent samtalepartner. De kalles likepersoner. Kriteriet for å bli likeperson er at vedkommende innehar erfaringskunnskap, har gjennomgått forbundets kurs og er godkjent av sine lag. Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig basis.

En har valgt å være likeperson og å betjene likepersontelefonen er Arne-Magne Andreassen. Han ble selv rammet av en skade tidlig på 2000-tallet.

-Jeg har vært medlem i Personskadeforbundet LTN i mange år og i flere av disse årene har jeg vært likeperson, sier han.

-Hvorfor stilte du opp som frivillig på vaktlista til likepersontelefonen?

-Jeg ønsker å hjelpe til der jeg kan hjelpe til. Derfor sa jeg ja.

Arne-Magne Andreassen forteller at han til nå har hatt fire-fem vakter inkludert nyttårsaften. Han tror behovet er til stede, men at tjenesten må bli bedre kjent.

-Det er ganske stille på telefonvaktene. Særlig trodde jeg at Gjerdrum-skredet ville skape behov for å snakke med noen. Personlig tror jeg ikke det handler om at folk ikke trenger noen å snakke med, men at folk ikke har likepersontelefonen under huden ennå.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann