Ski og påske, prøv å unngå skader

Vi er inne i en annerledespåske – for andre år på rad, og i et nedstengt pandemiland er det mange som finner ro og glede i naturen.

I påsketider er det særlig snø, sol og ski som står i sentrum. Mens noen allerede har gått mange mil eller kjørt slalåmbakkene x antall ganger tidligere i år, finns det enkelte som i disse dager finner frem sine godt nedstøvede ski og støvler for første gang i 2021.

Flere personskader
Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN oppfordrer alle, erfarne eller rustne i skisporet, om å ikke kjøre over evne og å vise hensyn.

-Dessverre erfarer vi at mange skader seg i påsken og noen skader seg alvorlig. Det skjer ulykker både i langrennssporet og i bakken. Noen med et svært alvorlig utfall. Jeg håper derfor folk forstår sine egne begrensninger, bruker sundt fornuft og tar ansvar, sier han.

Han peker på at det handler om å ta hensyn og å ikke overdrive.

-Jeg vet jeg gjentar meg selv på dette, men bruk hjelm dersom du skal kjøre utfor. Det beskytter vårt viktigste organ, nemlig hjernen.

Han vil også rette en oppfordring til anleggsansvarlige om å ta en ekstra runde i løypene for å forsikre seg om at de er godt nok sikret.

-Vi ser dessverre jevnlig eksempler der skikjøreren har mistet kontrollen og truffet installasjoner i anlegget eller har sklidd ut og skadet seg alvorlig i usikret sideterreng. Er du usikker på om det er sikret godt nok? Sikre bedre.

Mindre kapasitet ved intensivavdelingene

At kapasiteten på mange intensivavdelinger er utnyttet til bristepunktet, grunnet pandemien, gjør ikke situasjonen bedre.

-Jeg snakket senest i går med representanter for Oslo universitetssykehus, som opplyste intensivkapasiteten på omtrent hele Østlandet er maksimalt utnyttet. Får å gi plass til covid-19 pasienter omgjøres nå også rehabiliteringsavdelinger til sengepost for covid-19 pasienter. Det betyr at man har en ekstra grunn til å være på vakt og gjøre det man kan for ikke å skade seg selv eller andre i påsken, sier Oretorp, og legger til:

-Det er nemlig ikke gitt at du vil kunne få best mulig behandling og rehabilitering dersom du bli skadet sånn verden er nå.  Dersom vi alle gjør det vi kan for å forebygge ulykker og skader vil vi også bidra til å redusere belastningen på det helsepersonellet – som vi vet er under meget hardt press.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann