Snur regjeringen i saken om friinntekt?

Det var stort håp om at Støre-regjeringen skulle reversere Solberg-regjeringens kutt av fribeløpet for uføre, men det ble ikke nevnt når regjeringen la frem tilleggsproposisjonen for 2022.  Dette har skapt reaksjoner hos flere organisasjoner.

Personskadeforbundet LTN forslo til arbeid- og sosialkomiteen at fribeløpet bør beholdes, men at halveringen av trygden burde stå fra 0,4G til 1,2G.

Å fjerne fribeløpet helt kan gjøre at de som nå har en liten tilknytning til arbeidslivet gjennom verv, kan falle helt ut.

  • Mange av våre medlemmer sitter i viktige roller som brukermedvirkere og vi frykter at dersom forslag om kutt av fribeløpet ikke reverseres, kan dette gjøre at brukermedvirkningen svekkes på flere området, forteller rådgiver Birte Sand Rismyhr.

Nå kan det se ut som Regjeringen er på gli i saken. Til Klassekampen sier statssekretær for arbeidsminister, Truls Wickholm:

«Vi er ikke opptatt av at det må gjennomføres slik sysselsettingsutvalget foreslo og støtter gjerne andre forslag som gjør at flere kan jobbe mer kombinert med trygd, samtidig som vi ivaretar de som ikke kan jobbe.»

På spørsmål om at AP nå ønsker å reversere kuttet er svaret:

«Budsjettet er ennå ikke vedtatt, og vi jobber med å finne en løsning», skriver Wickholm.

Kirsti Bergstø, nestleder i SV, gleder seg over signalene om at regjeringen er åpne for å snu og er tydelige på at kuttet av fribeløpet må stanses helt.

-Vi må bare fortsette å holde trykket oppe i denne saken. Vi må sørge for at de som kan får mulighet til å utnytte sin restarbeidsevne. Derfor er det viktig at fribeløpet beholdes og at reduksjonen av trygd halveres opp til 1,2G, forteller Birte Sand Rismyhr.

Les hele artikkelen i klassekampen her:

Klare til å droppe uførekutt | Klassekampen

Bakgrunn:

I statsbudsjettet for 2022  foreslo Solberg-regjeringen å fjerne fribeløpet på 0,4G som man kan ha i arbeidsinntekt ved siden av uføretrygd. De foreslo videre at en skulle få halv avkortning av trygd opp til 1,2G  (ca 120.000 kroner ). I praksis innebærer forslaget at uføre som kan jobbe litt ved siden av trygda, vil få mindre enn i dag, mens de som kan tjene oppimot 90.000 kroner, vil kunne sitte igjen med mer sammenliknet med i dag.

Sideoversikt