Stem basert på det politikerne har gjort, ikke hva de lover!

Vi er på oppløpssiden av stortingsvalgkampen og de fleste av oss har hørt eller sett flere debatter der partiene presenterer sin politikk og ikke minst sine løfter. Retorikken er spisset og hva de egentlig står for drukner innimellom i ordvekslingene.

Om du er forvirret og usikker, så er du ikke alene. Ifølge valgforskere sitter svært mange av oss fremdeles i tenkeboksen. En av utfordringene er, kanskje, at du ikke helt tror på det de sier.

Dessverre er ikke begrepet «valgflesk» bare tull, valgløfter brytes og blir byttet ut når partier går sammen i kollasjoner.

Kanskje er det bedre å se hva partiene har gjort å ikke det de lover?

På sine hjemmesider har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) evaluert de politiske partienes håndtering og levering av henholdsvis skole og arbeidsliv sett i lys av folk med nedsatt funksjonsevne.

I evalueringen har de blant annet sett på dokumenter fra regjeringen, som meldinger, budsjettproposisjoner og lovendringer som er oversendt Stortinget, samt vurdert strategier, satsninger og forskrifter som regjeringen har besluttet uten behandling i Stortinget.

Av saker fremmet direkte av stortingsrepresentanter, har representantforslagene vært en viktig målestokk på hvor aktive opposisjonspartiene har vært på dette området.

Gå inn her, les evalueringen og få innsikt.

Sideoversikt