Syn er så mye mer enn bare «syn»

Personskadeforbundet LTN er glade for at det nå settes fokus behandling og rehabilitering ved synsplager. Flott at hjernerelaterte synsvansker blir tatt på alvor. Vi ønsker å presisere at det er behovet for synsoppfølging etter hjerneskader og hjernesykdom, – uavhengig av enkeltdiagnose.

Som det blir sagt i artikkel og nyhetsinnslag i NRK 10.1.21 påvirker redusert syn hverdagen og kan i stor grad avgjøre hvorvidt man stå i et arbeidsforhold eller ikke. Dobbeltsyn, problemer med dybdesyn, lysømfintlighet og tåkesyn er bare noen symptomer som kan gi store utfordringer. Synsutfordringer resulterer iblant annet hodepine, svimmelhet, kvalme – noe som blir forsterket på grunn av at energilageret allerede er nedsatt. Utfordringene har en fellesnevner; de er ikke synlige for andre enn de det gjelder. En ser altså frisk ut, men kan ha store problemer med å håndtere hverdagen, vanlige oppgaver og det å være i jobb. Dette er følger og symptomer som ikke bare slagpasienter opplever, men også personer med ervervede hjerneskader etter f. eks trafikkulykker, sykkel- og el-sparkesykkelulykker, fall på isen, kreftsykdom, MS mv.

Dersom man får en sykdom eller skade i hjernen kan man få både synlige og usynlige plager. Lammelser eller nedsatt kraft i armer og føtter, lammelser i ansikt, synsutfordringer, nedsatt kapasitet, problemer med hukommelse, fokus og fortolking av sanseinntrykk. Listen er lang avhengig av hvor i hjernen det rammer.

De synlige plagene blir ofte raskt tatt tak i. Behandling hos fysioterapeut, ortopedisk skinne for arm eller fot, rullestol, stokk eller rullator er bare noen av tiltak som settes i gang, nesten automatisk.

Usynlige plager som synsforstyrrelser får derimot lite eller ingen oppfølging i rehabiliteringsapparatet, gjerne basert på at det ikke så mange medisinske behandlinger for plagene. Mange får derfor beskjed om at det er lite å gjøre og at en må avvente å se. Men det finnes faktisk behandling og rehabilitering som fungerer. Norsk forskning viser blant annet at målrettet synstrening har positiv effekt, men også at det er viktig å komme tidlig i et rehabiliteringsforløp for å oppnå best mulig resultat.

Det er derfor stort at det nå fremmes et forslag i Stortinget som setter søkelys på synstest, behandling og rehabilitering ved hjernerelaterte synsplager. Synstesting og tverrfaglig synsrehabilitering etter slag er noe Blindeforbundet og LHL hjerneslag har jobbet for en stund.  Vi i Personskadeforbundet LTN håper bare at pasienten som har fått redusert syn etter blant annet ulykker og MS-attakker også får hjelp og blir tatt med inn i sløyfa. Altså at rehabilitering tar utgangspunkt i pasientens behov og ikke kun ut fra pasientens diagnose.

Kilder:
Smedslund G, Myrhaug HT. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag: en systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet. Oppsummert forskning 01.2017 

Wilhelmsen GB. Å se er ikke alltid nok (2003)

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann