Under 100 døde i trafikken i 2020

For første gang siden 1947 er antall døde i trafikken på ett år mindre enn hundre personer. – Et tapt liv er uansett for mye, sier Adelheid Bøen fra Personskadeforbundet LTNs lokallag Nordre Vestfold. Hun sitter i arbeidsgruppa til Lys til ettertanke som for 27ende gang ble markert den første søndagen i januar.

Det er mange grunner til at statistikken over dødsulykker har gått ned de senere årene. Sikrere kjøretøy og veier målrettet trafikkovervåkning og kontroller er viktige variabler, men endringer i trafikk-kultur bør også nevnes, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Han er svært glad for den positive utviklingen, men presiserer at forbundet fortsatt jobber for å nå null-målet – altså ingen dødsfall i trafikken.

Forskjeller fra tidligere
Ifølge Statens vegvesen er det er noen tydelig forskjeller på dødsstatistikken i år, sammenlignet med i fjor og året før der.

  • Færre kvinner har omkommet i trafikken i år – 16, mot 30 i fjor
  • Færre eldre over 65 år har mistet livet – 21, mot 31 i fjor og året før
  • Færre personbiler har vært involvert i dødsulykker enn foregående år
  • Det har vært flere MC-ulykker i år enn i fjor
  • I en tredel av ulykkene er tunge kjøretøy eller busser involvert
  • Nesten ingen barn dør i bilulykker – to i år, ingen i fjor

Samtidig viser statistikken at antall ulykker på hovedveiene, altså riksveier og europaveier, nesten er halvert fra i fjor. De fleste alvorlige ulykker skjer ikke på de store veiene, men på fylkesveier eller kommunale veier.

Det er møteulykkene og utforkjøringene som oftest har dødelig utfall.

Rent geografisk har det vært størst nedgang i ulykker med dødelig utfall i fylkene Agder, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. De fire fylkene hadde i fjor til sammen 40 trafikkdrepte, mens det i år har vært 18.

Og mens færre kvinner altså har dødd i trafikken i år, er det omtrent like mange menn som drepes i trafikken nå som tidligere.

77 av de 94 drepte i år er menn.

Lys til ettertanke
Den 3. januar ble det, tradisjonen tro, arrangert Lys til ettertanke. Arrangementet var lagt til Skjee kirke i Sandefjord kommune.

For ikke-innvidde er Lys til ettertanke en markering for å synliggjøre det store omfanget av dødsulykker og skadde i trafikken. Bak arrangementet står fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, Trygg trafikk, Personskadeforbundet LTN og Tunsberg bispedømme.

I arrangementskomiteen sitter også Personskadeforbundet LTNs Adelheid Bøen.

-Det er endel jobb siden det er et relativt omfattende arrangement, men rutiner er på plass etter at vi har gjort dette hele 27 ganger. I år ble det mye ekstra, og mange teamsmøter, på grunn av pandemien, sier hun.

Bøen forklarer at det var Personskadeforbundet LTN som i sin tid var pådriveren bak markeringen.

-Det var Liv Akre i Vestfold-laget som tok kontakt med Mette Magnussen i Trygg Trafikk og foreslo å gjøre noe sammen for å markere dødsfallene og skadde i trafikken. Den gangen det startet var E 18 omtalt som en dødsvei gjennom Vestfold. Tallet på trafikkuhell gikk heldigvis fort ned etter at det ble motorvei gjennom fylket

Som tidligere år foregikk årets Lys til ettertanke i form av en kirkeseremoni der navn på de omkomne ble lest opp – i tillegg var både inne- og uteområdet opplyst av levende lys og fakler. Både politikere, i år også samferdselsminister Hareide, og de store mediehusene var på plass

-Det ble en flott og verdig markering til tross begrensinger på hvor mange som fysisk kunne delta, sier Bøen.

Hun forteller om 1100 fakler, og fartsnedsettelse til 30 km/t på E 18 under arrangementet. Samt fakkeltog og om en fin lyssetting av kirken. Dette gjorde at mange flere enn de som fysisk var til stede ble oppmerksomme på markeringen.

-Alt rundt, ute og i kirken, ble arrangert i henhold til smitteversreglene. Det er også en åpen cafe der etterlatte kunne snakke med politi, diakon og en likeperson. Det pleier å være avslutning med bevertning på Skjeestua som ligger ved kirken, dette kunne vi dessverre ikke få til i år, avslutter Bøen.

 

Arrangementet ble filmet og du kan se det i sin helhet her: https://www.youtube.com/watch?v=UykX3_ZsJaA

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann