Ungdom, smerte, stress og hverdag

I en artikkel publisert på forskning.no sammenfattes funnene av et forskningsarbeid som har sett på unge menneskers erfaringer med smerter i hverdagen.

Alle som lever med smerte over tid, vet at det påvirker alle livets områder. Det er derfor ikke overraskende å fastslå at dette også gjelder ungdom som av ulike grunner må leve med langvarige smerteproblematikker.

Studien som presenteres i artikkelen på forskning.no, er basert på forskernes publikasjon i tidsskriftet Sykepleien.

Der skriver de følgende: -Smerte er et komplekst og sammensatt problem som har betydelig innvirkning på ungdommens liv.

Stress å prøve å ikke skille seg ut
Selv om mange sliter med smerter – føler man seg merkelig nok alene. Om du lurer så sliter mange med smerter, og i gruppen av barn og unge sliter mellom 15 og 35 prosent med langvarige smerter.

I forskningsprosjektet om barn og unges håndtering av livet med langvarige smerter har forskerne intervjuet syv ungdommer og bedt dem dele erfaringer om livet med smerter.

Funnene deres er tydelige; de langvarige smertene ser ut til å ha store konsekvenser for ungdommene. Det handler om alt fra fravær fra skole og sosiale aktiviteter, søvnproblemer og generelt nedsatt livskvalitet.

Ungdommene som deltok i studien, fortalte også at de følte mye stress knyttet til skole. De ønsket å få gode karakterer, og unngå å få fravær. Målet var i all hovedsak, å ikke skille seg ut – og å være mest mulig som alle de andre.

Flere fortalte at de ofte prøver å gå på skolen selv om de har store smerter.

«Og når det er sånn mageknip da, så kan det bli sånn at jeg ikke … av og til kan jeg føle for å gå hjem, men fremdeles så gjør jeg det ikke. På grunn av fraværsgrensen», sa en av jentene som deltok i studien.

Et av hovedfunnene, og kanskje det mest interessante er at de fleste ungdommene sa at de opplevde stresse som en av de viktigste årsakene til smertene.

– For mange ungdommer kan det være slik at stress i livet manifesterer seg som en fysisk plage, og at smertene blir et symptom på dette, skriver forskerne i studien.

Om du vil lese helse artikkelen, klikk her.

Sideoversikt