Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker markeres av Personskadeforbundet LTN for 25. året på rad

Den 21 november i år, -eller hver tredje søndag i november, minnes FN mennesker som er drept eller skadet i trafikken. Formålet med dagen er å minnes alle ofre for trafikkulykker, og for å få belyst hvor viktig trafikksikkerhet er nasjonalt og globalt. Tradisjon tro markerer Sør-Trøndelag lokallag i Personskadeforbundet LTN dagen med minnegudstjeneste i Horg kirke.

Bilde fra tidligere års fakkeltog til minne for trafikkskadde og deres pårørende og etterlatte.

I følge Verdens Helseorganisasjon dør det hvert år rundt 1,3 millioner mennesker i trafikken og mer enn halvparten av de som blir drept er myke trafikanter som fotgjengere, syklister eller motorsyklister. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN synes det er flott at Sør-Trøndelag lokallag også i år markerer dagen i lokalsamfunnet med gudstjeneste, lystenning og fakkeltog for å sette fokus på trafikkskadde.

«Overalt i samfunnet er det ofre fra trafikken og en minnegudstjeneste som Sør-Trøndelag lokallag arrangerer er en varm og fin måte å vise solidaritet og omsorg for både trafikkskadde og deres pårørende og etterlatte», sier generalsekretæren. «Markeringen er også en veldig fin måte å illustrere nettopp hva vi i Personskadeforbundet LTN jobber for hver dag – hele året. Vi ønsker å skape en positiv endring i samfunnet som gjør hverdagen til skadde lettere. Vår viktigste jobb er å gi støtte og hjelp til de mange skadde, deres pårørende og etterlatte», avslutter Dahl-Hilstad.

I følge tall fra FN blir mellom 20 og 50 millioner mennesker skadet i trafikken hvert år og mange av disse blir hardt skadet og får nedsatt funksjonsevne som følge av ulykken.  Svært mange får senskader og sliter med psykisk traume som et resultat av skaden. I tillegg kan ofte en ulykke bety tap av inntekter og påfølgende økonomiske utfordringer. Dette er først og fremst en personlig smerte men koster også samfunnet store summer.

«Å sette fokus på trafikkskadde, med årlig markering av dagen, er et viktig samfunns oppdrag og vi i Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag har bidratt til dette arbeidet i 25 år med minnegudstjeneste, tenning av lys for alle trafikk ofre og påfølgende fakkeltog. Selv om dette er et arrangement i regi av Personskadeforbundet LTN er det likevel åpent for alle som ønsker å vise sin støtte til trafikkofre. Vi håper å se så mange som mulig både til gudstjenesten og i fakkeltoget», avslutter Aune.

Bilde: Fra tidligere års deltagelse av «Kor-Sprøtt» som består av Personskadeforbundet LTN’s medlemmer i Sør Trøndelag.

For mer informasjon: Gå til lokallagets facebook side (https://www.facebook.com/psfsortrondelag/) eller ta direkte kontakt med Sør-Trøndelag lokallags leder Ann Aune mob: 928 33612 eller besøk  www.personskadeforbundet.no

Sideoversikt