Vi løfter frem og støtter kunnskapsproduksjon

Tradisjonen tro har vi i dag sendt inn en rekke forskningssøknader til Stiftelsen DAM. Årets søknader kommer fra ulike forskere og forskningsmiljøer – fra hele vårt langstrakte land.

-Å søke midler fra Stiftelsen DAM har vi som interesseorganisasjon gjort i en årrekke. Jeg tror det startet allerede på 1990-tallet, altså lenge før min tid. Vi søker ikke bare forskningsmidler, men også støtte til helseprosjekter, samt egne og andres prosjekter, sier Christina Thanger.

Thanger er forbundets «DAM-dame» noe som innebærer at hun er ansvarlig for å samle inn søknader, vurderer dem etter hvorvidt de er innenfor Stiftelsens DAMs kriterier – og ikke minst om kunnskapsproduksjonen kommer våre medlemmer til gode.

Forskning er viktig

I år har Personskadeforbundet LTN levert inn ti forskningssøknader. Gjennomgående er det forskning som på ett eller annet vis omhandler temaer knyttet til hodeskader.

-Selv om den røde tråden er kognitivt svikt er det stor bredde i søknadsbunken vi har levert. Temaene varierer fra brukerperspektiv, til Virtual reality (VR) i rehabilitering og konsekvenser av økt sykkelbruk, forklarer Thanger.

Hun sier at det er alltid er gøy å gå gjennom søknadene.

-Det gir oss litt innsikt i hva som rører seg på feltet.

Stiftelsen DAMs ulike prosjektområder

Det er kun forskningssøknader som er sendt inn i denne runden. Søknader som går til andre typer prosjekter operer med andre tidsfrister.

Totalt ble 292 millioner kroner fordelt til prosjekter (inkludert 34 millioner kroner fordelt i administrasjonstillegg til organisasjonene), skriver Stiftelsen DAM på sine hjemmesider.

Fordeling til prosjekter er som følger: 52 % gikk til Helse, 28 % gikk til Forskning, 8 % gikk til Utvikling, 4 % gikk til Ekspress og 8 % gikk til Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

-Jeg vil gjerne minne lagene på at de nå, etter at vi har blitt medlemmer, kan søke om Ekspressmidler. Ekspress er et program for Stiftelsen Dams 45 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak. Du kan søke til konkrete prosjekter og på beløp mellom 5 000 til 30 000, sier Thanger.

 

Du kan lese mer om hvilke kriterier på Stiftelsen DAMs hjemmesider.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann