Vi ønsker verdighet i mediehusene våre

Vi har tidligere skrevet om glanekøer og folk som knipser bilder når man er vitne til ulykker. Det er ikke greit med omsyn til de involverte. En annen aktør som må trå varsomt, er mediene.

Dette ble for noen dager siden tydelig i forbindelse med en familietragedie i en av Oslos forsteder. To voksne mennesker ble funnet døde, et ektepar.

I løpet av dagen overgikk mediene hverandre i «avsløringer» og tidels spekulasjoner rundt hva som hadde skjedd. Dette til tross for at politiet tidlig gikk ut og pekte på at det høyst sannsynlig ikke var snakk om en drapsperson på frifot.

Klikk-journalistikk i førersetet

Dessverre er ikke medias håndtering av hendelsen som rammet familien for noen dager siden unik. Tvert imot ser vi stadig oftere at lignende saker frontes med store mediebokstaver – og med tekst og bilder som i detaljer går inn i sakene.

Journalister og redaktørenes motivasjon for å grave i og å publisere folks tragedier handler først og fremst om økonomi. I nettaviser og sosiale medier defineres nemlig suksess av antall «klikk» en sak får.

I tillegg er mediehus del av en kultur som styres av tempo samt en utvikling som åpner opp for stadig større overskrifter, grovere avsløringer og der grensene for hva som er greit stadig blir utfordret.

I det konkrete tilfelle, med dødsfallene utenfor Oslo, er det i tillegg barn i bildet. Det er ikke greit.

Vær varsom plakaten
I Personskadeforbundet LTN er vi opptatt av verdighet. Både for de som blir rammet av en ulykke, men også av de pårørende.

Derfor er medias håndtering noe vi bryr oss om og dermed velger å blande oss inn i. Vi ønsker ikke journalister som bokstaveligtalt går over lik for å komme med avsløringer først – eller å oppnå flest mulig klikk.

En god og viktig rettesnor for journalister, redaktører og mediehus er Vær varsom plakaten. Et av punktene, nummer 3,9, tar opp nettopp dette:

«Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre».

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann