Vil du tjene penger på å dele dine erfaringer?

På ung.no søkes det etter erfaringskompetanse fra unge mellom 13 og 24 år som på ett eller annet tidspunkt har fått hjelp fra offentlige tjenester. Det er Helsedirektoratet som trenger erfaringer for å lage gode tjenester for barn og unge, og derfor gjerne vil snakke med deg.

Hvem kan være med?
Har du hatt kontakt med BUP, barnevern eller annet i løpet av livet? Eller kanskje du har ADHD, angst, Asperger eller andre ting som gjør at du har fått litt ekstra backing og hjelp?

Har du har en funksjonsnedsettelse, psykiske utfordringer, har hatt støttekontakt eller BPA, eller har behov for tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning?

Eller har du av andre grunner fått støtte fra en eller flere offentlige tjenester? Da vil Helsedirektoratet gjerne snakke med deg!

Hva går det ut på?
Prosjektet «Alvorlig sykt barn, – barn og unge med sammensatte behov» har som oppgave å lage bedre tjenester for barn og unge. For å kunne gjøre det, trenger de å ha med ungdommer i brukerpanelet.

Brukerpanelet møtes digitalt en til to ganger i måneden, ut 2021. Møtene skjer på ettermiddag/kveld og varer rundt to timer hver gang.

Du får betalt for å delta og lønna er på 500 kr per time.

Hva må du må gjøre?
Prosjektet forbereder tema for hver gang. Det eneste du må gjøre er å stille med dine meninger, erfaringer og innspill på møtene.

Hvordan melde deg på?
Meld deg på brukerpanelet via denne lenken

Prosjektet tar kontakt med aktuelle kandidater for et intervju.
Har du spørsmål ta kontakt med: Midia.Aminzadeh@helsedir.no

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann