Antall trafikkdrepte doblet

Vi har hatt en brutal veisommer. Trafikken har tatt dobbelt så mange liv som i fjor. Siste tall fra Statens vegvesen forteller at bare i juni døde 16 personer, noe som er ni flere enn i samme måned i fjor.

Det er ikke bare sommerens tall som er nedslående. Også halvårstallene fra trafikken er negative. 63 personer mistet livet på norske veier mot 31 i første halvår i fjor.

Tallene er så graverene at veidirektør Ingrid Dahl Hovland i slutten av juni kalte inn til krisemøte.

– Jeg er opprørt over disse ulykkene. Dette er mye mer enn tall og statistikk. Det handler om mennesker og skjebner. Om familier og lokalsamfunn som blir berørt, sa hun i en pressemelding.

Hvorfor og hvordan?
Det er vanskelig å si hvorfor statistikken i trafikkdøden peker i feil vei. Fakta er uansett tydelig: Etter mange år med nedgang stiger tallene, ikke bare litt – men mye. Det spesielle er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt.

Det er også tydelig at møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene.

06-antall-drepte-per-juni-2022(1)

Ett av tiltakene Statens vegvesen har sagt de vil sette søkelys på er å forsterke informasjons- og kampanjearbeidet rundt trafikksikkerhet.

Dette mener Personskadeforbundet LTNs generalsekretær er et riktig grep.

-Vi advarte også i fjor, da det var lave tall, om at dette absolutt ikke var et signal om å slappe av i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi har også flere ganger pekt på en bekymring for folks holdninger i trafikken, mange er mer opptatt av tid enn sikkerhet, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

generalsekretær i Personskadeforbundet LTN
Generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Ingeborg Dahl-Hilstad.

For forbundet, presiserer hun, er ikke tallene overraskende. Det burde det heller ikke være på myndighetene.

-Akkurat som det ikke fantes annet enn en statistisk forklaring på fjorårets nedgang, er det ikke annet på oppgangen.

Hun håper antall trafikkulykker ikke fortsetter i så stor grad neste halvår. Både fordi dødsstatistikkene øker, men også fordi mange blir skadet.

-Selv om det ikke skrives så mye om det, er det også mange som skader seg i trafikken. Svært mange må leve videre med smerter og kanskje også svært redusert livskvalitet. Som forbund vet vi hva dette betyr i praksis, avslutter hun.

Ikke bare i Norge
Økningen av trafikkulykker er et globalt fenomen og startet i 2021. Noen tilfeldige søk på nettet viser samme tendens i flere land.

I Bulgaria økte antall døde med 10,5 prosent i første halvår 2022 og i Tyskland gikk antall døde i trafikken opp 19 prosent i april 2022 i forhold til året før. Antall skadede økte med 23 prosent.

I Østerrike døde 344 i 2020. I 2021 steg tallet til 362.

I USA kaller representanter fra kongressen trafikkdøden for en akutt krise. De peker videre på at det ikke er det som vanligvis topper statistikken, fart eller alkohol, som øker mest. Tvert imot skriver US National Highway Traffic Safety administrasjonen at de finner en generell økning på 10,5 prosent i 2021 og at økningen er fordelt over alle ulykkeskategorier.

Tallene i USA er de høyeste på 16 år.

Sideoversikt