Frivillighetens år 2022

Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Under utnevnelsen oppfordret de folkevalgte frivillige til å delta for å vise frem aktiviteter som skjer i lokalsamfunn. Selvsagt er Personskadeforbundet LTN med.

 

-Dette er også en viktig markering for oss i Personskadeforbundet LTN. Derfor har vi valgt å bruke året for å sette ordentlig fokus på frivilligheten. Særlig håper vi at bevisstheten rundt og fokuset på frivillig arbeid kan styrke lokallagene og kanskje også føre til medlemsvekst, sier styreleder Eli Eiklid.

Grunnen til at dette blir et viktig år for alle deler av organisasjonen, påpeker hun, er at frivilligheten og de frivilliges arbeidsinnsats utgjør bærebjelken i organisasjonen vår. Nesten alt vi gjør er bygget opp og drevet av frivillige.

-Mange medlemmer vet deres innsats er viktig, med ikke alle. Vi består av både aktive og passive – og trenger alle. Målet er at alle i løpet av 2022 skal kjenne på stoltheten av å være med i forbundet og del av frivillighetsarbeidet, fastslår Eiklid.

Fakta og tall om frivilligheten  

Frivillighetens år ble første gang varslet i frivillighetsmeldingen som ble lagt fram i 2018.

Ved offentliggjøringen av frivillighetens år sa daværende kulturminister Trine Skei Grande at Frivillighetens år skal bidra til at frivilligheten fortsetter å ha en sentral rolle i det norske samfunnet.

-Frivillighetens år 2022 skal markeres med kampanjer og fest over hele landet. Målet er å løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner og verdien av frivillig arbeid i samfunnet vårt, sa Jonas Gahr Støre da året startet.

Det er mange grunner til å feire og å vise frem frivillig innsats. Blant annet det faktum at den frivillige arbeidsinnsatsen tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

Det er heller ikke alle som vet at det er svært vanlig for nordmenn å delta i frivillig arbeid. Ifølge Frivillighetsbarometeret, har 55 prosent av befolkningen (over 15 år) gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Dette til tross for koronarestriksjoner.

Majoriteten av oss er medlemmer i en organisasjon
Det er også interessant å bli minnet på at hele 78 prosent av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 prosent av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner (SSBs Levekårsundersøkelse 2020).

kronprins Håkon er beskytter av frivillighetens år 2022
Kronprins Håkon er kongelig beskytter av Frivillighetens år 2022.

-Personskadeforbundet LTN er en av mange, mange organisasjoner som har medlemmer og som i hovedsak er drevet av frivillige. Det er godt å vite at vi ikke er alene, men at vi er mange som jobber for ulike interesser eller prosjekter, sier Eiklid.

Økonomisk er det også mange positive tall knyttet til frivilligheten: Frivillig arbeid bidro med en total verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

En fin mulighet for forbundet

Det er ikke bare å løfte frem frivillig innsats som er mål for året. Frivillighetens år blir en flott anledning til å løfte samarbeidet og øke deltakelsen blant innbyggerne. Dette gjelder også for oss i Personskadeforbundet LTN.

-Jeg håper og tror at vi i dette året kan løfte frem lagenes innsats i forbundet vårt. Vi gjør dette hvert år, men i år skal vi ta i litt ekstra. Det er en gylden anledning til å styrke det enkelte lag, skape synergier på tvers av lagene – og kanskje også opp mot andre lag i FFO-organisasjonen, sier Eiklid.

Styrelederen i forbundet understreker at medlemmene kommer til å merke at det er Frivillighetens år. Hun håper også at både enkeltmedlemmer og lagene blir inspirerte og vil bruke året for å styrke seg og kanskje også igangsette aktiviteter.

-Vi kommer til å løfte frem tematikken. Både i LEVE MED og i sosiale medier – I tillegg skal landsstyret bruke året til å bli enda tydeligere på frivillighetsdelen av forbundet, avslutter hun.

 

 

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann