Fullt fokus fremover!

Det er ikke første gangen tillitsvalgte fra forbundet møtes og avholder konferanse på Kielferga. Det er imidlertid første gangen konferansen heter frivillighetskonferansen.

I styreleder Eli Eiklids velkomsttale forklarte hun bakgrunnen for navnendringen.

-Vi har før kalt denne samlingen for tillitsvalgtkonferansen, men egentlig er frivillighetskonferansen et bedre navn. Det er nemlig de frivillige som er både kjernen og hjertet i organisasjonen.

-For å få til en organisasjon for fremtiden må dere ikke bare informeres, sa styrelederen, men også være aktive med både i utforming og veivalg.

Seniorrådgiver Birte Sand Rismyhr og Per Oretorp bidro faglig til konferansen.

Årets konferanse talte 114 deltakere, og fem fra hvert lag var inviterte. Men premisset var at en av de fem måtte være under 35 år, altså ungdomsmedlemmer. Folk hadde reist fra nord og sør for å delta, og nesten alle lag var representert. Selve konferansen foregikk på Kielferga noe som betyr at man har nesten nøyaktig 48 timer samvær før ombordstigning til man igjen entrer Oslo havn.

Noen av deltakerne på frivillighetskonferansen var nye, mens andre var gamle travere som har vært med nesten til oppstarten for hele 38 år siden.

 

Verktøy og endring

Konferansen kickstartet med et foredrag av livscoach og podcaster Isabelle Engelhart. Foredraget ble avholdt før skipet hadde kastet loss.

Ved å snakke om endring og endringens natur, vekket foredragsholderen nysgjerrighet og refleksjoner både på egne vegne og på forbundets status.

Podcaster og life-coach Isabella Engelhart åpnet med spennende foredrag om endring og hvordan mennesker og organisasjoner påvirkes av dette.

-Det er smertefullt å endre seg, selv om det innimellom er helt nødvendig, sa Isabelle Engelhart, som har en tilhørerskare på mellom 8-9 000 ukentlig.

Du kan lese mer om foredraget i et intervju med Engelhart, ved å klikke her.

 

Hvem, hva og hvorfor  

Etter en lang pandemi-nedstenging, og for å innvie nye medlemmer, ble det brukt endel konferansetid på å gå gjennom organisasjonen, både formmessig og ulike nivåer.

Nestleder i landsstyret, Marie Brattbakk holdt egen sesjon for de yngre medlemmene i Personskadeforbundet under konferansen.

Personer som sitter i styret og er ansatt i sekretariatet ble introdusert. Deretter presenterte lederne for lagene seg, delte sin reise i forbundet – samt besvarte en liten humorvri om hvem de hadde ønsket å ta med på en øde øy.

En stor del av fredagen gikk med til å snakke om hvem vi er, og hvordan vi jobber. Trond Mikalsen snakket om «hjertet» vårt, hvem vi er som organisasjon og hvem vi kan være for hverandre før Ingeborg Dahl-Hilstad gikk gjennom roller og selve oppbyggingen av organisasjonen.

 

Skadefri Dag

Forbundet har gjennomført tre runder med Skadefri Dag, som er vår egen dag.

-For ikke innvidde er Skadefri Dag et initiativ fra forbundet som handler om å reservere en dag i året, den 1. juni, – for å sette fokus på skader og skadeforebygging, forklarte Per Oretorp.

Hanne Stakseng holdt et engasjerende innlegg om Skadefri Dag og fortalte hvordan de i Haugesund hadde gjort det under årets Skadefri dag. Det handlet om grep for å få folk til å stoppe opp ved standen deres, men også om å kople seg på samarbeidspartnere og medier.

-Det balla liksom på seg og plutselig fikk vi omtale mange steder, sa hun.

Neste års Skadefri Dag skal handle om trafikksikkerhet. Rett og slett fordi det har vært en svært traumatisk sommer dersom vi skal telle den i antall ulykker og i dødstall.

 

Å rydde i roller

På tampen av konferansen ble fire roller og personer presentert; Remi Opsett og Hilde Valberg representerte lokallagene og likepersontjenesten, og Birte Sand Rismyhr og Per Oretorp representerte rådgiverne i sekretariatet.

Gjennom å snakke seg gjennom tre ulike caser ble tilhørerne guidet gjennom en forståelse for «hvem kan svare på hva», noe som var fin informasjon til nye frivillige og god oppfriskning for de med erfaring.

Samling og ny giv

Jeg tror det aller viktigste vi gjorde denne helgen, var å møtes, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. – Det er lett å glemme hvor viktige vi faktisk er når vi har vært i «dvale» slik som pandemien tvang oss til, men vi har på ingen måte blitt uviktige.

Og helgens samling har vist oss nettopp hvilken kraft vi er når vi først er sammen. – Nå gleder vi oss til å ta fatt på høstens utfordringer både nasjonalt og lokalt, avslutter hun.

Sideoversikt