Gode nyheter om arbeidsavklaringspenger

Siden 2018 har vi i Personskadeforbundet LTN, sammen med flere andre brukerorganisasjoner, kjempet for å få omgjort regelverket på arbeidsavklaringspenger. I går kunne vi endelig juble!

Rådgiver ved Personskadeforbundet LTN, Birte Sand Rismyhr.

Den forrige regjeringen innførte i 2018 en maksgrense for stønaden, med et karensår, før en igjen kunne motta ytelse. Reglen gjaldt uavhengig av om en var ferdig avklart medisinsk eller opp mot arbeid.

Dette førte til at mange ble tvunget til å søke sosialstønad, selge eiendeler eller låne penger av familie for å klare seg økonomisk.

Store protester og ny regjering
Flere organisasjoner, deriblant Personskadeforbundet LTN, har siden innføringen i 2018 vært kritisk til regelverket. Hovedgrunnen er at ordningen har skapt ytterligere utfordringer og bekymringer for syke, skadde og familiene rundt. I praksis har også få fått den oppfølgingen som de har krav på fra NAV.

Når den nye regjeringen var på plass i høst ble det kommunisert at de ønsket å gjøre endringer i regelverket om arbeidsavklaringspenger samt at de som ikke var ferdig avklart innen tre år skulle gis mulighet for forlengelse.

Varig fjerning av karensåret og forlengelse
I februar ble karensåret midlertidig fjernet, men i går ble det endelig bekreftet at det blir varig fjernet!

Rådgiver hos Personskadeforbundet LTN, Birte Sand Rismyhr, sier hun er takknemlig og glad for endringen på vegne av alle de skadelidde som har vært berørt av regelverket.

«For mange blir utgiftene større og inntektene mindre etter at man blir skadd. Å da i tillegg skulle miste inntekten gjør at en settes i en krisetilstand som påvirker psykisk og fysisk helse», sier Sand Rismyhr.

-At man får fjernet karensåret gjør at de skadde nå får mye større mulighet til å fokusere på rehabilitering og det å komme tilbake til en ny hverdag, forklarer hun.

Videre ble det bekreftet at det foreslås en ny unntaksbestemmelse som gir rett til forlenget perioden, utover tre år, dersom en fortsatt har uavklart arbeidsevne, men anses som nær ved å søke arbeid.

Mange av de som går på AAP, i dag, har stønad frem til 30.juni 2022. Dette på grunn av flere runder med forlengelse grunnet pandemien. Regjeringen mener derfor at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. juli 2022.  Det foreslås derfor en overgangsordning fra 1.juli til 31.oktober slik at ingen skal bli stående uten ytelse inntil en har fått mulighet til å vurdere saken sin etter nytt regelverk.

For syke og skadde er dette en stor seier – og det betyr enormt mye på veien til å komme tilbake til en ny hverdag.

Sideoversikt