Gratis økonomi- og gjeldsrådgivning

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

hjelp ved dårlig råd

NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon er et tilbud for deg som har økonomiske problemer.

 

På telefon 55 55 33 39 kan du få veiledning om din økonomiske situasjon, stille spørsmål om inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk og gjeldsordning eller bestille time hos økonomi- og gjeldsrådgiver på ditt NAV-kontor.

 

MØTE MED EN RÅDGIVER

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver.

 

Rådgiveren din kan hjelpe deg med å finne ut ting som hvordan du kan redusere utgiftene dine, gjøre avtaler med dem du skylder penger, finne opplysninger om dine rettigheter og plikter, kontakte namsmannen eller søke om gjeldsordning.

 

  • Ta kontakt med ditt NAV-kontor eller ring oss for å avtale et møte.
  • Ta med dokumentasjon.

 

Ta med dokumentasjon på inntekter, utgifter og gjeld. Det hjelper veilederen med å få oversikt slik at du kan få gode råd. Under finner du eksempler på aktuelle dokumenter du kan ta med.

 

Hvis det har gått lang tid uten at du har betalt det du skylder, kan namsmannen sende brev om at de vil kreve inn pengene. Dette kalles begjæring om utlegg eller krav om tvangsinndrivelse. Hvis du har fått et slikt brev, bør du ta det med til møtet. Hvis du har fått innkalling til forliksrådet, tar du med det brevet også.

 

Hvis du ikke klarer å skaffe alt du trenger til møtet på NAV-kontoret går det også fint.

 

Kilde: NAV

Sideoversikt