Hurra for 38 frivillige og lojale år sammen!

I dag er det 38 år siden en standhaftig og engasjert pappa tok skjeen i egen hånd og startet Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge. Da hadde Terje Olaussen i nærmere 12 år, fortvilt, søkt hjelp etter at sønnen Lars Christian ble alvorlig skadet i en trafikkulykke bare 8 år gammel. Organisasjonens misjon var å gi skadde og deres pårørende støtte i hverandre, ved å tilby et felleskap.

 

Fra organisasjonens spede start hvor driften ble gjort fra styrelederens stue, og til i dag, med våre 30 lokal og fylkeslag, et profesjonelt sekretariat som drifter en frivillig organisasjon med nærmere 3000 medlemmer, er mye endret selv om kjernen er den samme. Støtten vi gir hverandre, felleskapet vi føler og hjertevarmen som gjør det trygt å dele. Vi har lært at sammen er vi sterke og sammen er det dessverre fortsatt mange kamper som skal kjempes før vi er et samfunn hvor alle mennesker får den hjelp og støtte de har krav på etter alvorlig skade.

Den 13. januar 1984 ble forbundet startet. Terje Olaussen ble valgt til leder, og i styret satt Kari Foss, Liv Holtet, Lars Christian Olaussen og Thorbjørn Børresen.

I 38 år har familien Løkås i Ofoten vært lojale og aktive medlemmer i Personskadeforbundet LTN etter at sønnen Ronny ble skadet som ung. Det var ved en tilfeldighet at mamma Aud kom over et skriv i Dagbladet hvor noen ønsket å starte en forening for barn med hodeskader. Etter å ha lest artikkelen var det ikke tvil.

«En ting var vi sikre på», sier Aud. «Vi skulle være med for dette ville bli en viktig organisasjon for folk i vår situasjon», minnes hun.

Lokal tilhørighet

Det samme året deltok familien på sitt første landsmøte i Oslo og etter hvert ble også Ofoten lokallag stiftet. Tilhørigheten har familien Løkås alltid hatt til organisasjonen, men Aud forteller at etter at de kom inn i lokallaget, ble tilknytningen og tilhørigheten enda sterkere. «Jeg tror det knapt er et medlemsmøte vi har gått glipp av i løpet av disse 38 årene», ler Aud.

Valgfritt aktivitetsnivå

Familien har hatt mange ulike roller i organisasjonen opp igjennom årene. A

familien Løkås
Hele familien Løkås samlet, med Ronny til venstre, på en av mange fjellturer de har vært på.

lt fra kasserer til styremedlem. «Vi har selv valgt å være aktive da dette har vært både riktig og viktig for oss. Jeg synes likevel det er viktig å påpeke at dette aldri har vært et krav fra organisasjonens side. Vi har gjort det av fri vilje.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad deler Auds opplevelse, og er rask til å forsikre om at selv om engasjement og deltagelse er viktige elementer i alle frivillige organisasjoner, velger alle medlemmer selv hvor aktive de ønsker å være i Personskadeforbundet LTN.

«Det er nok en oppfatning noen har, at det hviler en forpliktelse til å sitte i styrer og verv dersom man melder seg inn i en organisasjon. Hos oss oppfordrer vi alle som selv ønsker å være aktive til å melde sin interesse til lokallaget eller sekretariatet. Vi har stor tro på at mangfold, og generelt at ulike mennesker er en forutsetning for progresjon og utvikling. Vi trenger å kunne se ting fra flere sider for å kunne favne og ivareta en medlemsmasse som ofte ikke har mer til felles enn at man har opplevd alvorlig skade.

Derfor er det viktig for oss at medlemmene føler seg trygge og vet at de blir lyttet på når de velger å engasjere seg eller uttrykke meningene sine», forklarer hun.

Dahl-Hilstad avslutter med å rette en stor takk til familien Løkås for deres lojalitet og engasjement i alle disse 38 årene sammen. Hun innrømmer at organisasjonen har vekstambisjoner i frivillighetens år. Og at selv om hun aller helst skulle hatt flere medlemmer som familien Løkås i sitt medlemsregister, er generalsekretæren innforstått med at nettopp slike medlemmer er vanskelig å finne.

Aud har en klar oppfordring til andre som enten selv har opplevd skade, eller som bare ønsker å støtte kampen for å sikre skaddes rettigheter, om å melde seg inn i organisasjonen:

«Vi ser hvor mye som har endret seg siden Ronny fikk sitt oppgjør og det er vi selvsagt glad for. Det viser at kampen vi har kjempet i Personskadeforbundet LTN har vært viktig og avgjørende på mange områder. Det er helt klart mer hjelp og bedre ordninger nå enn det var for 38 år siden. Og selv om vi har møtt mange flotte og hjelpsomme mennesker både på Sunnaas og Valnesfjord Helsesportsenter, ser vi også hvor kritisk vår daglige innsats fortsatt er for at Ronny skal ha så bra livskvalitet som overhodet mulig. Slik burde det ikke være i 2022,» avslutter Aud betenkt.

 

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann