Personskadeforbundet LTN markerer nasjonal, personskadeforebyggende og holdningsendrende kampanje -SKADEFRI DAG- 1. juni.

Oslo, 1. juni 2022: For tredje år på rad arrangerer Personskadeforbundet LTN den nasjonale holdningsendrende og skadeforebyggende SKADEFRI DAG-kampanjen. Målet er å bidra til en nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

At årets kampanje tema er Rus og Personlig Ansvar er ikke tilfeldig. Personskader som følge av ulykker, forgiftninger og vold koster samfunnet om lag 100 milliarder årlig og skadeforebygging er derfor et viktig samfunnsøkonomisk anliggende.

Personskadeforbundet LTN har jobbet med skadeforebygging i nærmere 40 år og ideen til Skadefri Dag kampanjen kom fra et ønske blant medlemmene om å ha et årlig arrangement for økt bevisstgjøring.

«Når vi vet at ulike former for rus i mange tilfeller er medvirkende årsak til skadene, er det viktig å gjøre folk bevisste på det personlige ansvaret vi alle har for å bidra – for å hindre skade på andre og oss selv», sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

«Du og jeg – sammen,  kan spare samfunnet for store utgifter og redusere belastningen på et allerede hardt prøvet helsepersonell.  Fremfor alt kan vi redusere den enorme, personlige sorg og lidelse som rammer barn, ektefeller, foreldre, venner, kollegaer og andre pårørende ved ulykker», avslutter han.

Ved å øke folks bevissthet rundt hvordan ulike former for rus påvirker oss kognitivt, sansemessig og rent fysiologisk, ønsker vi å få til en holdningsendring som resulterer i færre alvorlige skader.

Oretorp mener det er viktig at man som samfunn setter søkelys på den tydelige forskningsbaserte sammenhengen mellom rusmidler og skader. Han er stolt og takknemlig for at foreningen har fått med seg viktige og relevante samarbeidspartnere på laget i arbeidet med å endre folks holdninger og bevissthet.

Eva Vaagland er daglig leder i Skadeforebyggende Forum og mener Skadefri Dag kampanjen er viktig for bevisstheten til folk rundt skadeforebygging.

«Vi vet at alkohol og rus er bakenforliggende årsak til mange ulykker. De må vi tørre å snakke om. Og spesielt at kombinasjonen enkelte medisiner og rus kan forsterke risikoen for ulykker», sier Vaagland.

Også Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ønsker å støtte Skadefri Dag kampanjen.

«Skadefri dag setter fokus på forebygging og forebygging er den beste behandling av skader», sier professor og forskningsleder Torben Wisborg i Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Han forteller at i aldersgruppen under 35 år er skader den hyppigste dødsårsak, og at skader i tillegg gir mange varige plager. «For hver skade vi unngår sparer vi lidelse, så forebygging er svært viktig», avslutter Wisborg.

 Skadefri Dag 1. juni er foreningens helt egne organisasjons dag og er offisielt registrert hos Frivillighet Norge. Hvert år samler organisasjonens 30 lokallag seg rundt et tema knyttet til skadeforebygging og gjør viktig og variert informasjons arbeide for å øke bevisstheten hos nordmenn for å bidra til en reduksjon i skadestatistikken.

Organisasjonen har sentralt siden 1. mai kjørt en digital holdningsendrende kampanje på sosiale medier for å øke fokuset og synligheten for Skadefri Dag markeringen 1. juni.

 

MEDIEKONTAKT:
Per Oretorp, Assisterende generalsekretær, Personskadeforbundet LTN. Telefon: 920 68 901. E-post: per.oretorp@personskadeforbundet.no

Sideoversikt