Sammen med kjente advokatkontor, Riisa og Ness Lundin, arrangerer Personskadeforbundet LTN erstatningsseminar

I dag, den 09. mai, arrangerte Personskadeforbundet LTN sammen med advokatfirmaene NESS LUNDIN og RIISA & CO et seminar om erstatningsrett. 90 personer, de fleste fra advokat og jusverden, hadde satt av en hel dag for å høre, lære og å bygge nettverk.

Det var et tett program, der målet var å løfte frem viktige og dagsaktuelle erstatningsrettslige temaer. Blant annet ble kapitaliseringsrenten og oppreisningserstatning behandlet. Det siste av lagdommer dr. Juris Bjarte Askeland som pekte på advokaters mulighet for å være rebeller.

I tillegg fikk også ansvarsforsikring og frynsegoder plass i programmet. Spennende og viktige vinkler ble løftet frem av henholdsvis advokat Therese Lohne Boehlike og advokat Jørgen Svartebekk.

Selv om språket og resonnementene tidels er uforståelig for ikke jurister, er det viktige temaer som blir diskutert. Rett og slett fordi det til syvende og sist påvirker de som blir rammet av en situasjon der rettssystemet må tre i kraft. Dette er også en av grunnene til at forbundet er med som medarrangør, forklarer Per Oretorp.

-For forbundet er det viktig å holde kontakt med fagmiljøet både fordi vi ønsker å holde oss oppdatert, men også fordi vi som interesseorganisasjon kontinuerlig må jobbe for å være synlige.

 

Sideoversikt