Takknemlig for 11 år lang tjeneste i forbundet

Midt under pandemien ble Wenche Solløst pensjonert. Etter 11 år som ansatt i forbundet valgte hun å takke for seg. Det tok imidlertid nesten to år før hun formelt ble takket av og fikk en velfortjent applaus fra 120 tillitsvalgte.

Landstyreleder Eli Eiklid (venstre) og Wenche Solløst under avtakkingen på Frivillighetskonferansen 2022.

Det var landsstyreleder Eli Eiklid som seg hør og bør takket av Wenche Solløst. Hun holdt en tale under frivillighetskonferansen, som vektla Solløst sine arbeidsoppgaver og trakk særlig fram hjertebarnet som var par kursene finansiert av Stiftelsen DAM.

Wenche var ansatt som regionsekretær, men gjorde også mye annet arbeid i sekretariatet samtidig som hun hadde nær og god kontakt med frivillige.

Eli Eiklid beskriver Wenche som en dame som er engasjert og strukturert, og med et stort hjerte for forbundets arbeid.

 

-Hennes jobb som regionssekretær var uunnværlig og viktig sånn strukturen var før. Blant annet sørget hun for at lag fulgte vedtekter, avholdt årsmøter og leverte rapporter til rett tid, sa Eli.

Styrelederen understreket også at Wenche var aktiv både som initiativtaker og gjennomfører av store kurs som gikk på tvers av lag.

I tillegg var årlige regionkonferanser med erfaringsutveksling og faglig påfyll var sentrale arbeidsoppgaver for Wenche.

 

-Med Wenche på laget hadde vi også en som jobbet systematisk og målrettet med søknader. Vi fikk derfor midler til å lage blant annet parkurs, kognitivkurs og kurs i likepersontjenesten. Ikke bare en gang, men flere.

 

Selv om Wenche ikke lenger er ansatt ved administrasjonskontoret i Personskadeforbundet, er hun likevel svært involvert i organisasjonen gjennom sin frivillighet i Follo lokallag.

 

 

Sideoversikt