Utvalg skal evaluere varselordningene til Helsetilsynet og Ukom

I en nyhetsmelding varsler regjeringen at de har satt ned et utvalg som skal gjennomføre en full gjennomgang av varselsordningene til Helsetilsynet og Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. I utvalget sitter Per Oretorp fra Personskadeforbundet LTN.

Utvalget skal se på praksis, hvordan ordningene fungerer og varsler blir fulgt opp av Helsetilsynet og Ukom og hvilke konsekvenser dette har for Statsforvalteren. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i lang tid varslet nedsettelsen av et slikt utvalg.

– Dette er nødvendig, og jeg er svært glad for å ha fått på plass et utvalg som skal jobbe med dette. Blant annet ønsker jeg å få en vurdering av hva som er utfordringene med dagens ordning. Det betyr at utvalget skal vurdere om varselsordningene fungerer etter formålet.

Skal komme med konkrete forslag til forbedringer

Bakgrunnen for at det skal jobbes med varselordningene er at det i lengre tid har vært et kritisk søkelys på hvordan de fungerer. Både medier, pasienter, pårørende og interesseorganisasjoner har ved flere anledninger stilt kritiske spørsmål.

-Det er flott at utvalget nå er på plass og i gang. At Personskadeforbundet LTN har blitt foreslått av FFO som representant i utvalget, og blitt oppnevnt av departementet er vi stolte over samtidig ydmyke for oppgaven og det ansvar som følger med oppdraget.

-Det er viktig for meg, innenfor rammene for oppdraget, å arbeide for å sikre at brukere, pasienter, pårørende, og deres organisasjoner sine erfaringer blir hørt. Jeg vil derfor oppfordre de som sitter med egne erfaringer fra varslingssystemet, dårlige eller bra, å sende oss sin historie, sier Per Oretorp som er assisterende generalsekretær i forbundet.

Det første møtet i utvalget var i går, altså den 3. mai. Mandatet er alt fra å se på endringsbehovet og å komme med endringsforslag. Det står også at utvalget bør «utarbeide forslag til endringer i organisering, roller, ansvar og regelverk dersom de ser at det trengs».

Bred sammensetning

Leder av utvalget er Stein A. Ytterdahl. Under han finner vi utvalgsmedlemmer som både har pasient-, bruker- og pårørendeerfaring, helsefaglig kompetanse, kompetanse på pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid og varselordningene i helse- og omsorgstjenesten. Det er også juridisk kompetanse blant medlemmene, særlig innenfor forvaltnings- og helserett.

I regjeringas nyhetsmelding forklarer leder Stein A. Ytterdahl sammensetninga av medlemmer og oppdraget sånn:

– Varselordningene involverer mange virksomheter, myndigheter, pasienter og pårørende- og jeg ser fram til et viktig evalueringsarbeid. Vi skal finne fram til hva som kan forbedres for at ordningene skal gi et best mulig bidrag til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Vi skal også se hvordan ordningene best mulig bidrar til befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og til tilsynet. Tillit, utvikling og læring i disse tjenestene som betyr mye for oss alle, er avgjørende.

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Stein A. Ytterdahl, pensjonist, tidligere statsforvalter i Agder og tidligere ordfører i Farsund (leder)
  • Per Oretorp, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) ved assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN
  • Jannicke Bruvik, koordinerende Pasient- og brukerombud
  • Jan Helge Dale, kommunelege og fastlege i Kinn kommune
  • Tove Hovland, seniorrådgiver i Tønsberg kommune i avdeling: Kvalitet og internkontroll og tidligere kommunaldirektør
  • Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef på Nordlandssykehuset
  • Jan Petter Odden, fagdirektør ved Lovisenberg Diakonale sykehus
  • Gro Berntsen, professor ved Norwegian Centre for E-health Research
  • Kristin Cordt-Hansen, ass. direktør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
  • Charlotta George, sakkyndig i pasientsikkerhet ved Socialstyrelsen i Sverige

 

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann

Foto: Color Line & Jørgen Syversen ved Firmabilder AS

Vinn weekendtur for 2 med Color Fantasy

Meld deg inn i dag og bli med i trekningen av en all-inclusive tur for 2 med Color Fantasy til Kiel. Enkel registrer via linken under og du er med i trekningen!