Vil nå flere medlemmer med en moderne identitet og funksjonelt nettsted

De fleste som rammes av skader vet ikke at det finnes en interesse organisasjon akkurat for dem. Dessverre. Nå tar Personskadeforbundet konkrete grep for å bli mer synlige og å gjøre det lettere for folk flest å finne oss.

TEKST: Gunn Kvalsvik

 

Vi signerer derfor avtale med kommunikasjonsbyrået KRIBLE for å få faglig bistand til å utforme og skape en ny visuell identitet, samt lage en nettside som både er fremtidsrettet og når ut til folk.

 

-Å starte en slik prosess og finne riktig samarbeidspartner krever både tid og ressurser fra vår side, forklarer kommunikasjonsansvarlig Eli Charlotte Staurset Bakke.

 

GRUNDIG EVALUERING – OG FORARBEID

Et av de første grepene Eli Charlotte Staurset-Bakke gjorde da hun ble ansatt som kommunikasjonssjef i november i fjor, var å lage en kommunikasjonsplan som ligger til grunn for alt som skal kommuniseres i organisasjonen.

 

-Planen ga innsikt og vi så ganske fort at vårt visuelle uttrykk fungerte dårlig, spesielt i den digitale verden. I tillegg var det vanskelig å finne oss gjennom søk på nettet.

 

Medlemsundersøkelsen bekreftet og støttet opp under funnene og i tillegg fortalte oss at det var stor variasjon mellom de ulike medlemmene på hva de betraktet som relevant og interessant innhold.

Erfaringer og analyser rundt behovet for en forandring og justering ble presentert for landsstyret allerede tidlig i år. Det var da ballen begynte å rulle.

Styreleder Eli Eiklid sier at styret har fått en god forståelse for problemstillingen.

 

-Vi må henge med og være fremtids- rettet dersom vi skal nå frem med vårt budskap. Sånn er det bare. Da vi ble presentert for kommunikasjonsplanen og resultatet av brukerundersøkelsen, og Eli Charlotte sine forslag til konkrete grep, startet vi en gjennomgang. Dette har vært tema i en rekke styremøter før vi landet, forteller hun.

 

Eiklid forklarer at styret stiller seg hundre prosent bak prosjektet.

 

-Et styre har mange oppgaver. Både politisk og av praktisk art. Å påse at vi ikke

«forsvinner» fordi vi ikke blir oppfattet som aktuelle er særs viktig akkurat nå.

 

BYGGE FOR FREMTIDEN

I tillegg til kommunikasjonsplanen ligger en god medlemsundersøkelse i bunnen. Denne gir en forståelse hva folk ønsker der ute. For å sikre prosjektet skal også 16 frivillige kobles på.

 

-Vi ønsker å ha med de som faktisk skal bruke nettsiden og er del av organisasjonen. PÅ den måten blir vi justert underveis i forhold til målgruppene. Konkret betyr dette at vi inviterer inn til 2 brukermedvirkningsgrupper. Deres oppgave blir å si hvordan skisser eller planer oppleves og fungerer, og eventuelt komme med justeringer.

 

Prosessen med brukere og utforming tar rundt tre måneder. Det betyr, ifølge Eli Charlotte, at ny identitet og webside vil være oppe å gå i løpet av første kvartal 2023.

 

– Kan du si noe om byrået KRIBLE og hvorfor akkurat dette firmaet ble valgt?

 

– Krible leverte et veldig ryddig, omfattende og lettforståelig tilbud som gjør oss trygge på at vi er enige om arbeids- prosessen og hva vi spesifikt skal oppnå sammen. Selve byggeprosessen tar ca 3 måneder, men utviklingen og jobben med å holde siden oppdatert og relevant vil være en pågående prosess dersom vi skal lykkes.

 

SE FREMTIDSRETTET UT

Målet med prosessen, i tillegg til å nå ut til flere som er rammet av en skade, er å bygge en identitet som sikrer organisasjonen tilstedeværelse i fremtiden.

 

Staurset-Bakke snakker entusiastisk og legger ikke skjul på at hun gleder seg til det som skal skje fremover.

 

-Organisasjonen trenger en oppdatert og fremtidsrettet profil for å lykkes i å møte og å snakke med å nye mennesker. I mange tiår har vi gjort en fantastisk jobb med å hjelpe de som trenger oss etter skader og vi fortsetter å utøve politisk press for å stadig oppnå mer rettferdighet i samfunnet for de som er rammet av skader. Men i en stadig mer digital og kaotisk informasjons verden, må vi ha en tydelig visuell identitet for å i det hele tatt slippe gjennom nåløyet.

 

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad er også entusiastisk rundt prosjektet og mener det er god timing å starte en slik prosess nå.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad sammen med Eli Charlotte Staurset-Bakke, som har jobben med å lede Krible prosjektene.

-Dette er så bra. Målet er at medlemmer og andre skal finne oss raskere, og at vi skal være mer gjenkjennbare. Det tror jeg er helt avgjørende i den tiden vi går inn i. Målet er at du skal se at kommunikasjonen kommer fra oss samme hvilket forum du treffer oss i.

Sideoversikt