Forsikringsregler for el-sparkesykler

Sjelden har en så liten farkost, som el-sparkesykkelen, fått så mye oppmerksomhet. Siden den ankom landet vårt for om lag fire år siden har politikere, folk flest og helsefolk livlig debattert kjøretøyet, og først og fremst dets ulemper. Med nye regler på plass ser det endelig ut som debattene har stilnet.

elsparkesykkel

Den offentlige stemningen rundt el-sparkesykkelen har svingt fra «så gøy» og «endelig kan vi flytte oss fort og effektivt fra A til Å», til å peke på en kraftig oppgang i antall hodeskader – for dernest å bli dynket av leserinnlegg som irriterer seg over kaoset i de store byene.

Dersom vi studerer politikernes runddans rundt el-sparkesykkel-kalven – ser vi at også de etter å først ha latt seg forføre, ganske raskt ble opptatt av ruskjøring, ulykkesutvikling og personskader – for så å utarbeide og vedta et fornuftig regelverk rundt bruken.

Den 1. januar 2023 trådde ytterligere regler i kraft ved bruk el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

FRA LEKETØY TIL MOTORISERT KJØRETØY

Konkret betyr det nye regelverket rundt el-sparkesykler følgende:

Små elektriske kjøretøy er omklassifisert fra «sykkel» til «liten elektrisk motor- vogn» og omfatter dermed blant annet el-sparkesykler, ståhjuling og elektrisk skateboard.

Aldersgrensen for å kjøre el-sparkesykkel er 12 år og det er påbudt med hjelm for barn under 15 år. Det er ikke tillatt med passasjer.

Det innføres forsikringsplikt for slike kjøretøy. Lovverket berammet utleieselskapene av el-sparkesykler fra 1. september 2022 og fra årsskiftet må det også tegnes ansvarsforsikring for private el-sparkesykler og andre tilsvarende kjøretøy som faller inn under loven.

–       Når små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn» omfattes de av bilansvarsloven som stiller krav om ansvarsforsikring, forklarer Per Oretorp.

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, har jobbet mye med El-sparkesykkel reguleringen.

Han er den i Personskadeforbundet LTN som har jobbet tettest på el-sparkesykkelsaken.

–       Hva betyr de nye reglene for meg som bruker av el-sparkesykler?

–       Det viktigste er at det nye regelverket stiller krav til føreren av slike kjøretøy og at dette i sin tur vil redusere antall ulykker og personskader. Innføringen av promillegrense og krav om ansvarsforsikring er tiltak som vil ha en ulykkesreduserende effekt samtidig som de som blir skadet av el-sparkesykkel vil har krav på å få dekket tap som oppstår som følge av dette.

Oretorp forklarer at de nye reglene om pålagt ansvarsforsikring innebærer at el-sparkesykkeleiere må tegne forsikring på samme måte som moped, bil eller motorsykkeleiere.

–       Man forsikrer seg slik at forsikringsselskapet er den som blir erstatningsansvarlig dersom du påfører noen skade. Det samme gjelder dersom du selv blir skadet, da er det forsikringsselskapet som skal erstatte dine tap på samme måte som ved andre motorvognulykker.

–       Hva skjer om du ikke har forsikring?

–       Om du ikke har forsikring kan det bli skikkelig dyrt for deg. Da må du selv dekke de tap som forsikringen vanligvis utbetaler. Er det du selv som har blitt skadet så får du ikke erstattet dine tap.

Har du skadet en annen så vil denne få erstatning gjennom forsikringsselskapene sin felles forsikringspool, men du selv må regne med å få et regress-krav mot deg, og et slikt krav kan være opp til millioner av kroner avhengig av skadens alvorlighet.

 

FORNØYD MED INNSTRAMMINGENE

Per Oretorp forteller at han er fornøyd med at el-sparkesykler nå blir omfattet av lovverket som gjelder små motoriserte kjøretøy.

–       Vi har dessverre sett at skadekonsekvensene har vært store i forbindelse med el-sparkesykkel bruk. Syklene har noen egenskaper som er helt spesielle og som gjør de farlige i seg selv, og som gjør at både førere og de man treffer ikke sjeldent får alvorlige og komplekse skader.

–       Koster det mye å forsikre en el-sparkesykkel?

-Jeg har ikke sett premien, men det gjør selvsagt at det blir dyrere å eie et slikt kjøretøy når det kreves forsikring. Samtidig er det viktig å huske på at forsikringskravet har tilkommet fordi det har vist seg at det er meget stor skaderisiko forbundet med slike kjøretøy og hvis ulykken vel er ute så er du i det minste forsikret både mot utgifter, varige skader og ikke minst inntektstap, sier Oretorp.

 

Sideoversikt