Ny leder av det juridiske nettverket

Advokat Thomas Christian Wangen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co er nyvalgt leder for et nettverk bestående av rundt 100 erstatnings- advokater. Vi snakker selvsagt om Personskadeforbundet LTNs juridiske nettverk. LEVE MED har snakket med Thomas – spurt han hvem han er, hva som driver han og hvorfor han valgte å si ja til ledervervet.

 

Thomas Wangen advokat

Først kort om nettverket: Nesten like lenge som forbundet har eksistert, det vil si straks fire ti-år, har det vært et nettverk av advokater som har vært tett på.

 

De første årene var organiseringen rundt nettverket ganske løs, men etter hvert ble de et formalisert og regulert nettverk. Det betyr jevnlige møter for å utveksle erfaringer, lære og å jobbe sammen i påvirkningsarbeidet.

 

FAMILIEFAR OG SKADELIDTE ADVOKAT

At nettverket har vært, og er, viktig for Personskadeforbundet LTN er det ingen tvil om. Gjennom årene har vi stått skulder ved skulder i viktige prinsipielle saker, men også hatt en unik mulighet til å kunne hjelpe medlemmer som trenger å vite hvilke advokater som er gode på hva.

 

Thomas Christian Wangen som skal overta som leder i vårt juridiske nettverk er altså viktig for oss på mange plan, og det er naturlig at vi er nysgjerrige på hvem han er.

 

– Jeg er først og fremst en vanlig Lillestrømsgutt som heier på Lillestrøm Sportsklubb (LSK). Det er vel det korte svaret, sier han og ler.

 

I tillegg, legger han til, er han pappa til to gutter på 11 og 14, og gift med kona Kristin.

 

– På fritiden løper jeg stort sett i det berømte hamsterhjulet og elsker å følge opp guttene mine på treninger, med lekser eller alt de ellers måtte foreta seg.

Advokat Thomas Christian Wangen beskriver seg selv først og fremst som en vanlig Lillestrømsgutt som heier på Lillestrøm Sportsklubb (LSK).

 

–  Jeg vet at mange blir advokater fordi mor eller far er det. Stemmer det også i ditt tilfelle?

 

–  Nei, absolutt ikke. Jeg kommer fra det som gjerne beskrives som en vanlig arbeidsklassefamilie, med en mamma som jobbet deltid og en far som er verktøy- maker. Den som inspirerte meg mest til å tenke nytt i oppveksten var en onkel som var suksessfull kunstner, dernest etter hvert faren til en kompis som jobbet som advokat.

 

Thomas forteller at han var skoleflink, og da tiden for å avslutte vanlig skole nærmet seg – falt valget mer eller mindre tilfeldig på jussen.

 

– Da jeg begynte på jussen må jeg innrømme at jeg var sånn passe engasjert. Men etter hvert ble jeg interessert i fagene og følte en tiltrekning mot de områdene hvor man kunne jobbe mot urettferdighet. Erstatningsrett var et av disse fagene.

 

VEIEN TIL ERSTATNINGSRETTEN

Ferdig utdannet møtte Thomas Christian Wangen et vanskelig arbeidsmarked. Han søkte litt rundt og det så ganske mørkt ut, men da han hørte at noen skulle starte et advokatkontor på Lillestrøm tok han sats. Bokstavelig talt!

 

– Jeg kontaktet Owe Halvorsen og sa han måtte ha med en Lillestrøm-gutt for å få suksess. En som kunne gatene og kjente folk.

 

–  Og han bet på agnet?

 

–  Ikke med en gang. Jeg tror han syntes jeg var litt mye. Men så fikk jeg muligheten og i dag, 20 år senere, er jeg fremdeles i det samme firmaet.

 

Den nyvalgte nettverkslederen forteller at relasjonen med forbundet har vært del av jobben hans fra dag én. Owe hadde nemlig hatt nær kontakt med forbundet siden oppstarten. Han forteller også om hvordan Owe Halvorsen og noen andre advokater arbeidet for de skadelidtes sak. På dette området var Tom Eitvedt en pionér. Han skjønte at det var viktig å sikre de skadelidtes rettigheter blant annet ved hjelp av et kompetent og erfarent advokatnettverk.

 

–  Tidene har endret seg. På den tiden var det ikke internett eller andre kanaler, dermed ble mange av sakene kanalisert gjennom forbundet. Vi holdt kurs og hentet inn medlemmer og klienter ved å treffe dem direkte.

 

I dag er mye annerledes. Halvorsen & Co har vokst seg store, og nylig slo de seg også sammen med et annet større advokatkontor på skadelidtesiden. Faggruppen innen personskade er på hele 14 personer og er en av landets største og mest erfarne.

 

– I dag kommer sakene våre primært gjennom internettet i tillegg til forbundet og anbefalinger. Vårt firma er heldige og har god tilgang på saker.

 

  • Hva motiverer deg?

 

–  Jeg tiltrekkes av å arbeide for «mannen i gata». Når jeg møter studentvenner som for eksempel valgte forretningsjus, angrer jeg aldri. Det handler nok også om kulturen og deres arbeidsplass sitt forhold til arbeidstid. Ikke at jeg jobber lite, men de jobber veldig mye mer.

 

– Vi er glade for å være et mellomstort firma med lokal forankring. På våre som- merfester kommer ordføreren og kapteinen til LSK. Vi er en del av byen.

 

HVERDAGEN

Innenfor erstatningsskadeverden er yrkesskade det desidert største området. Årlig rapporteres det inn ca 25 000 tilfeller, der halvparten medfører varig skade. Advokatkontorene melder også om et økende antall pasientskadesaker.

 

Ifølge Wangen er det nok av saker, og at de slett ikke sier ja til alle som tar kontakt.

 

–  Nei, absolutt ikke. Særlig innen segmentet pasientskader er det mange som lurer på om de kan ha en sak. Her er det mange vi avviser på grunn av at de rett og slett ikke har en sak. Det er vår plikt som advokater å gi råd om hvorvidt man har en mulighet til å vinne frem.

 

–  Som erstatningsrettsadvokat blir du eksponert for sterke og tragiske historier. Gråter du innimellom?

 

–  Nei, jeg gråter sjelden. Barnefødsler og gode prestasjoner på fotballbanen er unntakene. Men når det er sagt, så blir jeg ofte engasjert og får en nær kontakt med mine klienter. Det blir man gjerne når man følger noen i kanskje 3 til 5 år. Etter hvert kjenner vi alder og navn på hverandres barn, og vi ser hvordan alderen setter sitt preg på oss.

 

Tomas Christian Wangen, tar en liten kunstpause og fortsetter:

 

–  Jeg må også innrømme at jeg blir skikkelig revet med når vi vinner frem i en sak. Å ringe til klienten med gode nyheter er fantastisk. Desto verre er det å ringe med dårlig beskjed.

 

NETTVERKET ER FANTASTISK

Vervet som leder i det juridiske nettverket er frivillig. Likevel var ikke Wangen vanskelig å be.

 

–  Jeg sa det tidlig til Per (red. anm. Oretorp) at jeg gjerne kunne tenke meg å overta når Tor Ingebrigtsen signaliserte at han var på vei over i pensjonistenes rekker. Jeg hadde da vært engasjert lenge i form og innhold, og i samtaler som handlet om hvordan mulighetsrommet var fremover.

 

–  Hvorfor er nettverket så interessant for deg?

 

–  Det er virkelig helt unikt. Tenk alt vi kan få til med en «hub» med de 100 beste personskadeadvokatene.

 

–  Kan du presisere hva du ønsker å gjøre som leder?

 

–  Det første jeg vil gjøre noe med er å fasilitere sånn at enda flere kan delta på våre felles møter. Nettverket er landsdekkende, og fremover skal vi være flinkere på å invitere også til digital deltakelse sånn at flere blir aktive.

 

Poenget med nettverket, påpeker den nye lederen, er at det skal være et sted man skal diskutere, dele og utveksle informasjon og erfaringer til fordel for medlemmene som trenger advokatbistand.

 

–  Selv om vi er konkurrenter – er vi sammen i nettverket. Det er ganske unikt. Jeg er særlig opptatt av at vi må dele dommer – også når det går dårlig og man ikke vinner frem.

 

–  Du snakker mye om kunnskap og deling. Kan du utdype?

 

–  Det høres kanskje litt smalt ut for folk utenfor, men kunnskapsdeling her kan gi oss andre svært viktig læring. Dette løfter nivået og kanskje også mulighetene for å nå frem. I vårt daglige arbeid har vi med ressurssterke motparter å gjøre, dette kan vi sammen demme opp for.

 

–  Et aktivt og godt nettverk vil gagne både faget og klientene, og til sist også samfunnet, fastslår Thomas Christian Wangen

 

ALLTID NY KUNNSKAP

Selv om juss er juss, så er det naturlig at mange som jobber med personskade-juss også kan en del medisin. Det er derfor vi under neste fagmøte inviterer inn to ressurser fra Sunnaas som skal si noe om konsekvensene av traumer.

 

–  At det ble traumer handler om at det er traumeseminar i byen. Men når det er sagt, så er dette kunnskap vi virkelig trenger. Har du blitt rammet av en traumatisk skade er det fint at vi forstår hvilke konsekvenser skader kan ha for den skadelidte og deres pårørende, sier Wangen.

 

–  Hvordan er ditt forhold til medisin, finner du det interessant?

 

–   Man må lære seg litt medisin for å jobbe i vår del av jussen. Før var det medisinsk leksikon og plakat av kroppen på veggen på kontoret. Nå blir det mye googling, dersom noe er uforståelig. Etter 20 år kan jeg mye – særlig begreper og hva det betyr. Det gjør også at jeg til en viss grad kan guide eller si noe til klienter om spesialister, ulike rehabiliteringsforslag og NAV.

 

–   Jeg er nok mer opptatt av prosessen enn medisin som sådan. Om jeg trenger medisinsk kompetanse – så tilegner jeg meg det. Jeg drives av å kunne innkassere gode oppgjør på vegne av klienter. Det er en fantastisk glede å kunne ringe en klient å si at vi fikk til et godt resultat – uansett om det er snakk om mindre eller større beløp, sier lederen av fagnettverket.

 

–  Nettverket har også jobbet politisk, for å få til endringer. Er dette noe dere også kommer til å gjøre fremover?

 

–  Det har vært flere høringsuttalelser og arbeidsgrupper der nettverket har vært tett på. Særlig fornøyd er jeg med vår høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:16, standardiseringsutvalget. Som senere endte opp med endringer i barneerstatningen.

 

–  Hva tenker du nettverket skal fokusere på fremover?

 

–  Det er masse spennende å arbeide med fremover. Kanskje invaliditetstabellen? Eller behovet for endringer i yrkesskadeforsikringen? Mest av alt ønsker jeg at advokatnettverket skal fungere som en faglig enhet som arbeider knallhardt for at medlemmene og andre skadelidte skal få en ryddig og god prosess etter en skade, avslutter Wangen.

Sideoversikt