Om Medlemskap

Når du melder deg inn, betaler du kontingenten for 12 måneder fra innmeldingsdato.

Medlemskapet varer til du melder deg ut. Hvis du ikke betaler kontingenten blir du automatisk utmeldt etter 3 måneder fra forfall.

Har du spørsmål om medlemskap hos oss? Kontakt oss på 22 35 71 00 eller post@personskadeforbundet.no

 

Trenger du å administrere betalingene dine?

Dersom du skal endre noe i betalingene dine må du kontakte oss på post@personskadeforbundet.no eller på telefon 22 35 71 00 i kontortiden.

Sideoversikt