Fjern forbudet som dreper!

Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde) la høsten 2009 for Stortinget frem vitenskaplig forskning som viser at wirerekkverk som midtdeler vesentlig reduserer dødsrisikoen på de veier som er utstyrt med slik midtdeler.

Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde) la høsten 2009 for Stortinget frem vitenskaplig forskning som viser at wirerekkverk som midtdeler vesentlig reduserer dødsrisikoen på de veier som er utstyrt med slik midtdeler. Denne formen for midtrekkverk er mulig å montere på veier der andre tradisjonelle midtrekkverk ikke lar seg montere på grunn av for liten veibredde. Statens vegvesen har hatt spørsmålet om heving av forbudet ute på høring og en stor majoritet av høringsinstansene er positive til å fjerne forbudet.

Å heve forbudet vil medføre at veibygger får lov å bruke alle tilgjengelig midler for å bygge så sikker vei som mulig, til så lav kost som mulig og derved redde så mange liv som mulig.

Personskadeforbundet LTN skal fortsette å bidra til å skape gode holdninger hos trafikanter, men vi forventer at også at regjering og Storting tar sitt ansvar og fjerner et forbud som forhindrer oss å redde så mange liv som mulig.

Fortsatt gjør et politisk vedtak som ikke er basert på vitenskaplig forskning men på følelser, at vi har et forbud som hindrer oss å redde liv. Fortsatt har vi et forbud som dreper.

Det har nå gått over tre år siden Personskadeforbundet LTN i lys av vitenskaplig forskning fremmet krav om å fjerne forbudet.

Vi er takknemlige for at flere og flere trafikksikkerhetsorganisasjoner nå slutter opp om vårt krav fra 2009.

Personskadeforbundet LTN krever igjen – Hev forbudet nå !- La oss få lov å redde så mange liv i trafikken som over hode mulig.

Per Oretorp                                                                                                          Ass. generalsekretær (og motorsyklist)                                                     Personskadeforbundet LTN

22 35 71 00 / 920 68 901

Sideoversikt