Utredninger

Personskadeforbundet LTN får noen ganger tilgang på, eller kjøper, utredninger og rapporter som er viktige og interessante innenfor fagfelt vi jobber med. De vil vi publisere på nettsidene våre slik at informasjonen blir tilgjengelig for flere.

Innhentet rapport fra professor Björn Gerdle

Den 16. desember 2010 avsa Høyesterett dom i den såkalte Ask-saken. I forbindelse med behandlingen av saken ble Høyesterett forelagt sakkyndigvurderinger og henvisninger til internasjonal forskning som har blitt kritisert, og som ifølge metaanalyser ikke oppfyller vitenskapelige metodologiske krav.

På bakgrunn av dette har Personskadeforbundet LTN innhentet en rapport fra professor Björn Gerdle som er spesialist i smerterehabilitering ved Universitetssykehuset i Linköping, Sverige. I rapporten gjør professor Gerdle en systematisk gjennomgang av de medisinske publikasjoner og forskningsresultater som det ble henvist til i Ask-dommen. Rapporten viser tydelig at det er en betydelig diskrepans mellom det svenske og deler av det norske medisinske miljøet når det gjelder forståelsen av nakkeskader, og Ask-saken.

Link til rapporten finnes til høyre, både svensk versjon og norsk oversettelse.

McHenry rapporten

Verdien av rekonstruksjoner med sikte på å vurdere skadekrefter som mennesker blir utsatt for i ulykker er omdiskutert. I personskadeerstatningssaker blir rapporter fra slike rekonstruksjoner innimellom brukt for å så tvil om skadekreftene i en gitt sak er tilstrekkelige for å forårsake fysiske skader på mennesker. For å belyse i hvilken grad slike rekonstruksjoner kan anses valide og hvorvidt disse er foretatt på vitenskapelig grunnlag hentet forbundet inn en ekstern utredning.

Rapporten er oversatt til norsk av autorisert translatør

Link til rapporten finnes til høyre, både i original versjonen og den norske oversettelsen.

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann