Tekstforslag til e-poster fra lagets styre

Under finner dere tekstforslag til forskjellige e-poster dere i laget kan sende til medlemmene deres. Pr. i dag ligger det kun ett her, men vi vil etter hvert legge ut flere med litt forskjellige temaer som er viktige for forbundet.

Spørsmål til medlemmene:


Kjære medlemmer.

På grunn av Covid-19 og smittevern, ble vi nødt til å avlyse alle arrangementer på våren. Det ble rart for oss i styret også, og sikkert rart for dere medlemmer også.

Vi er klare for å komme i gang igjen, og vil gjerne høre fra deg som er medlem om hva du synes vi skal satse på og ha fokus på framover. Det skal fortsatt være forsiktighet, og det skal vi ta hensyn til, men har du en god ide om hva vi kan gjøre?

Vi har også snakket en del med andre lag om hvordan Covid-19 har påvirket oss i Personskadeforbundet LTN, og i den sammenheng lurer vi på om hvordan det har påvirket deg? Har du fått utsatt avtaler i helsevesen eller kommune? Har det påvirket kontakten med NAV? Vi vil gjerne ha din historie med oss i arbeidet videre.


 

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann