Ville du satset livet for å spare sekunder?

Hvorfor bryter du fartsgrensen da?

4 av 10 dødsulykker skyldes for høy fart. Ikke bli én av dem.

Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken. Selv en liten fartsøkning vil gi store utslag på bremselengde, og dermed farten du har i kollisjonsøyeblikket – det du klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med hele 50 km/t om du øker farten til 90 km/t.
Om gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for å bli drept med 25 %.

I perioden 2013–2022 var høy fart en medvirkende faktor i 33 % av dødsulykkene.

En landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk avslører at det på landevei med fartsgrense 80 km/t er der det foregår mest råkjøring. Her oppgir hele 83 % at de kjører for fort av og til eller oftere.

Å kjøre for fort kan gi store konsekvenser

Å kjøre for fort er å bryte loven, men for høy fart har også større konsekvenser:

  • Større fart gir økt fare for å miste kontroll over kjøretøyet
  • Større fart reduserer effektiviteten på airbagen
  • Større fart gjør bremselengden lengre
  • Større kollisjonsskader kan føre til større personskader

Nye biler blir stadig mer kollisjonssikre, men hva kroppen vår tåler er ikke forandret.

En kraftig frontkollisjon består til sammen av tre forskjellige kollisjoner:

  1. Bilen bråstopper mot en annen bil
  2. Bilisten beveger seg fortsatt fremover, og blir utsatt for sterke krefter av å treffe interiøret eller av å fanges opp av bilbelte og airbag
  3. Indre organer kolliderer med kroppen, og kan forflytte seg eller rives av

Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t, uansett hvor kollisjonssikker bil du har.
Derfor er fartsgrensen 70 km/t på ulykkesutsatte strekninger.

Konkurranse

Vi trenger mer bevisstgjøring på egne holdninger rundt FART – for å redusere antall alvorlige skader.

Derfor arrangerer Personskadeforbundet sin årlige skadeforebyggende konkurranse i forbindelse med SKADEFRI DAG. Bli med i trekning av 1 ukes gratis opphold ved feriekomplekset Panorama Dreams i Bulgaria. Vinneren mottar også reisegavekort på opptil 5 000,–.

Konkurransebetingelser:

Konkurransen varer 1. mai–1. juni. Vinneren trekkes 3. juni og blir kontaktet på e-post. Oppholdet gjelder 1 uke i 2025 sesongen.
Du må være over 18 år for å delta.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hvor mange dødsulykker skyldes for høy fart?
gutt i rød t-skjorte sett gjennom vinduet til bil i fart

Hvorfor Skadefri Dag?

Personskadeforbundet markerer nasjonal, årlig personskadeforebyggende og holdningsendrende kampanje SKADEFRI DAG 1. juni.

Siden 2020 har Personskadeforbundet årlig markert den nasjonale holdningsendrende og skadeforebyggende SKADEFRI DAG-kampanjen 1. juni. Målet er å bidra til en nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

Personskader som følge av ulykker, forgiftninger og vold koster samfunnet om lag 100 milliarder årlig og skadeforebygging er derfor et viktig samfunnsøkonomisk anliggende.

Personskadeforbundet LTN har jobbet med skadeforebygging i nærmere 40 år og ideen til Skadefri Dag kampanjen kom fra et ønske blant medlemmene om å ha et årlig arrangement for økt bevisstgjøring.

Skadefri Dag 1. juni er foreningens helt egne organisasjonsdag og er offisielt registrert hos Frivillighet Norge. Hvert år samler organisasjonens 30 lokallag seg rundt et relevant tema knyttet til skadeforebygging og gjør viktig og variert informasjons arbeide for å øke bevisstheten hos nordmenn for å bidra til en reduksjon i skadestatistikken.

Siden kampanjens oppstart har en viktig del av strukturen vært en måned lang digital informasjonskampanje som starter 1. mai og som kjøres frem til Skadefri Dag 1. juni.