Erstatningsprosess

Når skade eller sykdom rammer, er det en stor utfordring å finne frem i jungelen av rettigheter og plikter. Vi tilbyr bistand til våre medlemmer på dette området. Vår målsetning er at våre medlemmer skal mestre en vanskelig livssituasjon og bli så bra som mulig, så raskt som mulig.

Illustrasjon av person som leser.

Erstatningsrettigheter

Ofte omfattes vi av flere forsikringer i tillegg til til trygderettighetene. Her finner du en oversikt over rettighetene dine.

Finne riktig advokat

Personskadeforbundet LTN er tilknyttet et miljø av erfarne og spesialiserte personskadeadvokater. Som medlem kan du få bistand til å velge advokat.

Erstatningssakens ABC (PDF)

Konkret og helhetlig informasjon om hvilke rettigheter man har og hvor man skal henvende seg når en står ovenfor en erstatningssak.

Bli medlem i dag!

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Det er ikke bare livet til den skadde som blir snudd på hodet

En skade snur opp ned på livet til alle i nær relasjon. Hvordan er det å leve med en person som har gått gjennom en skade? Hvordan endrer livet seg for alle parter? Hvordan skal du forholde deg til den skadde? Våre likepersoner kan gi deg noen råd.