Støtt oss

Hvorfor støtte oss?

Personskadeforbundet LTN har i 40 år kjempet for å styrke rettighetene og forbedre hverdagen for de som har blitt utsatt for en ulykke. Vi støtter ikke bare personer som rammes av trafikkulykker, men også de som skades på jobben, hjemme eller på fritiden. Vi hjelper alle berørte parter, både de skadde, deres pårørende og etterlatte. Foreningen har lag over hele landet  jobber lokalt og nasjonal for å bedre vilkårene for alle som rammes av skade.

Vi kjemper også for å forhindre nye skader. Mange av våre kamper skjer i rettssystemet og er derfor ikke like godt kjent for alle, men uten vår innsats ville situasjonen for skadde i Norge vært veldig annerledes.

Personskadeforbundet LTN er aktiv deltager innen interessepolitisk arbeid og er høringsinstans på temaer innen helse, jus, trafikksikkerhet, organisasjonsliv og mer. Du kan lese våre høringsuttalelser under vi mener.

Vi har også vært en av de viktigste pådriverne for hodeskaderehabilitering i Norge. For å hjelpe både helsepersonell og pårørende å forstå utfordringene ved å leve med en hodeskade har vi utviklet ressursene HjerneHjelp og HjerneHjelp for barn. Vi arrangerer også kurs for medlemmer med hodeskade og par med utfordringer etter skade.

I 2015 fikk Personskadeforbundet LTN midler fra ExtraStiftelsen til å utarbeide rettighetsbrosjyrer til utenlandske statsborgere i Norge. Brosjyren gir kort informasjon om helse-, trygde- og erstatningsrett og finnes på norsk, engelsk, fransk, spansk, polsk, litauisk og arabisk.

31.oktober 1996 fattet Personskadeforbundet LTN i Norge vedtak om å opprette Rettssikkerhetsfondet med formål om å bidra til å trygge ulykkesskaddes rettssikkerhet.

Illustrasjon av mann som håndhilser på kvinne i rullestol, kvinne står ved siden av.

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Fellesskap

Tilknytning til lokallag

Hvordan støtte oss?

Det er flere måter å støtte oss på; dersom du ønsker å gi en valgfri pengegave kan dette gis til Personskadeforbundet LTNs gavekonto:

kontonr.: 8101.28.94341 eller
VIPPS: 18481 eller søk opp Personskadeforbundet LTN.

Gaver til forbundet er fradragsberettiget for inntil kr. 12 000,-. Dersom du ønsker skattefritak for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis. For bedrifter må organisasjonsnummer (9 sifre) oppgis.
Dersom du ønsker at gaven skal gå til et spesielt formål ber vi deg opplyse om dette.

Skriv gjerne inn navn og adresse, så sender vi deg en takkehilsen.

Om du ønsker å støtte oss årlig kan du bli medlem av Personskadeforbundet LTN. Da betaler du en kontingenten for 12 måneder, som starter når du melder deg inn, og fornyes hvert år. Vi har flere typer medlemskap, både for privatpersoner og bedrifter:

Ungdomsmedlemskap kr. 100,– (15–25 år)

Enkeltmedlemskap kr. 300,–

Familiemedlemskap kr. 400,– (kan bestå av to voksne med evt. barn inntil 15 år som bor på samme adresse)

Livstid enkeltmedlemskap kr. 4 050,–

Livstid familiemedlemskap kr. 5 000,–

Bedriftsmedlemskap kr. 1 550,–

Som medlem er det flere fordeler du kan benytte deg av, for eksempel mottar du vårt medlemsmagasin Leve Med 10 ganger i året og du kan benytte deg av våre rimelige ferieleiligheter i Bulgaria.

Illustrasjon av mann som tegner sammen med et barn.

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.