Å leve med skade

I den første fasen etter en skade er informasjonsbehovet stort, og det er mange ting som skal ordnes. Kanskje skal du gjennom en erstatningssak, du skal finne riktig advokat og finne ut av hvordan NAV fungerer. Men etter den første, akutte fasen, kommer tiden der du skal lære deg å leve med skaden og få tilbake livet.

Illustrasjon av mann som tegner sammen med et barn.

Usynlige skader

Mange opplever frustrasjon over ikke å bli forstått når de lever med en usynlig skade.

Hjernehjelpen

Hjernehjelpen er en egen temaside for deg som lever med hodeskader og kognitive utfordringer.

Å leve med smerter

De fleste som har gjennomgått en skade opplever smerte.

Hjernehjelpen for barn

Hjernehjelpen for barn er en side om kognitiv svikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det.

Bli medlem i dag!

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Det er ikke bare livet til den skadde som blir snudd på hodet

En skade snur opp ned på livet til alle i nær relasjon. Hvordan er det å leve med en person som har gått gjennom en skade? Hvordan endrer livet seg for alle parter? Hvordan skal du forholde deg til den skadde? Våre likepersoner kan gi deg noen råd.