Snakke med rådgiver

Alle medlemmer i Personskadeforbundet, uavhengig av om du er skadet, pårørende eller etterlatt, har tilgang til å snakke med våre rådgivere for å få hjelp eller svar på spørsmål vedrørende helse og økonomi, erstatningssak og NAV.

Dersom du ønsker å snakke med en rådgiver hos oss, ønsker vi at du først fyller ut et skjema med noen spørsmål rundt din skade og situasjon. På den måten kan vi sette deg i kontakt  med riktig person hos oss som kan gi deg rådgivning rundt akkurat dine spørsmål og behov. Om du har generelle spørsmål eller har utfordringer med å fylle ut skjemaet på egenhånd, kan du kontakte oss via epost: post@personskadeforbundet.no eller telefon 22 35 71 00.

Birte Sand Rismyhr

Birte Sand Rismyhr

Seniorrådgiver

birte@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver med særlig ansvar for NAV og kommune.

Per Oretorp

Per Oretorp

Seniorrådgiver / Assisterende generalsekretær

per@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver med særlig ansvar for områdene erstatningsrett og samferdsel.

Silje Thi Lilleby Stensrud

Silje Thi Lilleby Stensrud

Rådgiver

silje@personskadeforbundet.no

Rådgiver med spesielt fokus på NAV, veien tilbake til arbeid, helse i senfasen og kommune. Hun følger også opp Foreldrenettverket, som er Personskadeforbundet sitt møteforum for foreldre med barn med langvarig sykdom eller skader.