Om Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN er en medlemsorganisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon du ikke kan være forberedt på, verken som skadelidt, pårørende eller etterlatt. Plutselig er erstatning, rehabilitering og NAV noe du må forholde deg til. Medlemmene våre har vært i samme situasjon, og Personskadeforbundet LTN vet hvordan systemene fungerer.

Personskadeforbundet LTN ble stiftet i 1984 under navnet Landsforeningen for trafikkskadde i Norge av familier som hadde fått livene sine forandret på grunn av trafikkulykker. I 2012 endret vi navn til Personskadeforbundet LTN. Dette gjorde vi for å vise at foreningen er til for alle, uavhengig av hva slags type skade du har vært utsatt for. For selv om utgangspunktene er forskjellige, møter man på de samme problemstillingene.

Personskadeforbundet LTN vet at kunnskap og informasjon er nøkkelen i et uoversiktlig system. Du kan kontakte oss for å snakke med rådgivere som har kompetanse på områdene erstatning, rehabilitering og NAV. Vi kan også hjelpe deg med å finne en advokat som kan bistå deg i saken din.

Medlemmene er hjertet i organisasjonen vår. Vi har lokal- og fylkeslag som finnes over hele landet. Der kan du møte andre i samme situasjon som deg selv. Lagene arrangerer kurs, sosiale treff og jobber med blant annet trafikksikkerhetsarbeid. Klikk her for å finne ditt lokallag.

Vi har også likepersoner spredt rundt i landet. En likeperson er ikke en fagperson, men et menneske som selv har vært gjennom mange av de samme utfordringene som deg og som etterpå ønsker å bruke egne erfaringer for å hjelpe andre. En likeperson er et medmenneske; en person som kan lytte og som kan forstå. Likepersonen har vært igjennom opplæring og har full taushetsplikt.

I tillegg til rådgivning til enkeltmedlemmer driver Personskadeforbundet LTN med omfattende interessepolitisk arbeid, spesielt innen erstatningsrett og helserett. Vi er aktive både i høringer på Stortinget og representer brukere på områder som omhandler helse, rehabilitering, erstatning og trygd.

Vi engasjerer oss også sterkt i forebyggende arbeid og spesielt innenfor trafikksikkerhet.

Illustrasjon av mann som håndhilser på kvinne i rullestol, kvinne står ved siden av.

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Råd og veiledning

Tilpasset dine behov

Medlemsmagasin

4 ganger i året

Medlemsfordeler

Leie av leiligheter i Bulgaria

Fellesskap

Tilknytning til lokallag