I møte med NAV

For mange oppleves det å være i kontakt med NAV som både utfordrende og frustrerende. Nav er et stort system som kan være vanskelig å forholde seg til fordi både systemet og regelverket oppleves som forvirrende og rigid.

Vi har satt sammen en oversikt over de temaene og problemstillingene vi oftest møter, og samlet praktiske råd og tips fra forbundets medlemmer og saksbehandlere i NAV for å hjelpe deg på veien til et så smidig samarbeid som mulig.

Saksbehandleren er der for å hjelpe deg, selv om det ikke alltid føles slik. Her synes vi det er viktig å presisere at de fleste som starter i NAV har et ønske om å hjelpe andre mennesker, men systemet og regelverket er laget for å favne alle, noe som av og til kan gjøre at ting blir feil eller urimelig. Vi anbefaler ellers at du er så aktiv og involvert som mulig i egen sak. Dersom du mottar ny informasjon eller har spørsmål, må du informere saksbehandleren din om dette.

Illustrasjon av to personer ser på plantegning, hvor den ene har en amputert fot.

God kommunikasjon med NAV

Vi har laget en oversikt over de temaene og problemstillingene vi oftest møter. Vi har også samlet praktiske råd og tips fra forbundets medlemmer og saksbehandlere i NAV som gjør at samarbeidet skal gå så smidig som mulig.

Forberedelser til møte med NAV

Det beste du selv kan gjøre for å få et godt møte med NAV og saksbehandler er å forberede deg. Dersom du ikke har mottatt innkalling, eller det ikke står hva dere skal gå gjennom, ta kontakt og spør slik at du kan forberede deg.

Sykemelding og sykepenger

Her finner du en oversikt over de forskjellige typer sykmeldinger og sykepenger du kan ha krav på, og i hvilke situasjoner de gjelder.

Fra NAVsk til norsk (PDF)

Personskadeforbundet LTNs lille håndbok om NAV – de vanligste spørsmålene etter en skade.

Bli medlem i dag!

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Det er ikke bare livet til den skadde som blir snudd på hodet

En skade snur opp ned på livet til alle i nær relasjon. Hvordan er det å leve med en person som har gått gjennom en skade? Hvordan endrer livet seg for alle parter? Hvordan skal du forholde deg til den skadde? Våre likepersoner kan gi deg noen råd.