Ofte er ikke kunnskap og fakta nok, og du trenger å møte mennesker som har opplevd det du nå opplever.

Våre lokal- og fylkeslag finnes over hele landet, og der kan du møte andre i samme situasjon som deg selv. Lagene arrangerer også kurs, sosiale treff og driver trafikksikkerhetsarbeid.

Vi har også likepersoner spredt i landet, det er mennesker som har kommet gjennom egen sak og etterpå ønsker å bruke egne erfaringer for å hjelpe andre. En likeperson er et medmenneske, en person som kan lytte og som kan forstå. 

Agder

Personskadeforbundet LTN Aust-Agder fylkeslag v/Helge Fossen

Abusdalsvegen 1043, 4737 Hornnes
Tlf: 913 55 330
E-post: austagder@personskadeforbundet.no
Konto: 2840.31.22035
Organisasjonsnr: 894104422

Personskadeforbundet LTN Vest-Agder fylkeslag v/Elisabeth Gjevang

Farmoveien 12, 4520 Lindesnes
Tlf:  922 26 882
E-post: vestagder@personskadeforbundet.no
Konto: 1506.45.30477
Organisasjonsnr: 996247015

Akershus

Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag v/Julie Kvamme

Lokes vei 155, 1344 Haslum
Tlf: 412 10 288 (Leder) 483 02 157 (Nestleder)
E-post: askerogbarum@personskadeforbundet.no
Konto: 1506.92.36585
Organisasjonsnr: 988015547

Personskadeforbundet LTN Follo lokallag v/Thor Arne Johansen Solberg

Postboks 20, 1431 Ås
Tlf: 401 79 816
E-post: follo@personskadeforbundet.no
Konto: 7114.05.43998
Organisasjonsnr: 981024818

Personskadeforbundet LTN Romerike lokallag v/Arild Hansen

Gartnerstubben 5, 2053 Jessheim
Tlf: 909 76 287
E-post: romerike@personskadeforbundet.no
Konto: 1637.45.57797
Organisasjonsnr: 991853235

Buskerud

Personskadeforbundet LTN Drammen og omegn lokallag v/Kjell-Ivar Skogmo

Elveveien 22, 3057 Solbergelva
Tlf: 950 14 331
E-post: drammenomegn@personskadeforbundet.no
Konto: 1503.19.77220
Organisasjonsnr: 996352153

Personskadeforbundet LTN Nord/Vest Buskerud lokallag v/Marianne Nyland

Bævergrendveien 423, 3614 Kongsberg
Tlf: 917 35 791
E-post: buskerud@personskadeforbundet.no
Konto: 1644.07.24667
Organisasjonsnr: 984257198

Finnmark

Personskadeforbundet LTN Finnmark fylkeslag v/Merja Huusko

Klokkarsvingen 13, 9540 Talvik
Tlf: 951 28 688
E-post: finnmark@personskadeforbundet.no
Konto: 7575.10.90307
Organisasjonsnr: 996078868

Innlandet

Personskadeforbundet LTN Lillehammer og omegn lokallag v/Espen Andreassen

Ekrelykkja 6, 2624 Lillehammer
Tlf: 930 39 816
E-post: lillehammeromegn@personskadeforbundet.no
Konto: 1604.11.82559
Organisasjonsnr: 912093883

Personskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark lokallag v/Lennart M. Kristmoen

Glesmyrvegen 244, 2436 Våler i Solør
Tlf: 938 46 575
E-post: hedmark@personskadeforbundet.no
Konto: 1822.16.97622
Organisasjonsnr: 993948136

Personskadeforbundet LTN Solør/Odal og omegn lokallag v/Odd Olsen

Tunvegen 43 A, 2100 Skarnes
Tlf: 900 95 412
E-post: solorodalomegn@personskadeforbundet.no
Konto: 1870. 31.14756
Organisasjonsnr: 997606361

Møre og Romsdal

Personskadeforbundet LTN Nordvestlandet lokallag v/Toril H. Alvsåker

Remmemsråket 35, 6390 Vestnes
Tlf: 909 29 303
E-post: nordvestlandet@personskadeforbundet.no
Konto: 4060.28.44562
Organisasjonsnr: 893745912

Personskadeforbundet LTN Søre Sunnmøre lokallag v/ Solfrid Hagemann

Nautøya 94, 6070 Tjørvåg
Tlf: 415 67 996
E-post: soresunnmore@personskadeforbundet.no
Konto: 3910.24.93692
Organisasjonsnr: 994069810

Nordland

Personskadeforbundet LTN Lofoten lokallag v/Jan Kristiansen

Skolestua 2, 8372 Gravdal
Tlf: 908 48 538
E-post: lofoten@personskadeforbundet.no
Konto: 4580.14.43501
Organisasjonsnr: 883892402

Personskadeforbundet LTN Mosjøen og omegn lokallag v/Bente K. Hyttebakk

Drevjavegen 1072, 8664 Mosjøen
Tlf: 481 22 274
E-post: mosjoenomegn@personskadeforbundet.no
Konto: 1503.47.49555
Organisasjonsnr: 984280912

Personskadeforbundet LTN Ofoten lokallag v/Kjersti Bergvik

Punktveien 1, 8516 Narvik
Tlf: 952 29 806
E-post: ofoten@personskadeforbundet.no
Konto: 4520.07.18678
Organisasjonsnr: 983977197

Personskadeforbundet LTN Sortland og Andøy lokallag v/Edith Leiksett

Øvermarka 1, 8403 Sortland
Tlf: 948 93 471
E-post: sortlandogandoy@personskadeforbundet.no
Konto: 4570.16.58365
Organisasjonsnr: 993761745

Personskadeforbundet LTN Vesterålen lokallag v/Hjørdis Samuelsen

Ingolf Endresens vei 4, 8430 Myre
Tlf: 402 46 811
E-post: vesteralen@personskadeforbundet.no
Konto: 1503.45.69492
Organisasjonsnr: 983045235

Oslo

Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag

Postboks 114 Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 920 31 410
E-post: oslo@personskadeforbundet.no
Konto: 1602. 58. 32101
Organisasjonsnr: 894524952
Hjemmeside: psf-oslo.no

Rogaland

Personskadeforbundet LTN Rogaland fylkeslag

Austmannaveien 11, 5537 Haugesund
Tlf: 980 91 515
E-post: rogaland@personskadeforbundet.no
Konto: 3361.28.51986
Organisasjonsnr: 983722334

Troms

Personskadeforbundet LTN Harstad lokallag v/Lill Tove Pedersen

Stengeveien 4, 9430 Sandtorg
Tlf: 900 21 985
E-post: harstadomegn@personskadeforbundet.no
Konto: 4730.30.95825
Organisasjonsnr: 985756376

Personskadeforbundet LTN Midt-Troms lokallag v/ Carina Simonsen

Øyjordvn.2, 9310 Sørreisa
Tlf: 934 09 561
E-post: midttroms@personskadeforbundet.no
Konto: 0531.45.01847
Organisasjonsnr: 995506173

Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn lokallag v/Anne Grete Forsland

Sandøyveien 11, 9020 Tromsdalen
Tlf: 915 76 533
E-post: tromsoomegn@personskadeforbundet.no
Konto: 0532.15.42737
Organisasjonsnr: 984913508

Trøndelag

Personskadeforbundet LTN Steinkjer og Namsos lokallag v/Marita Martinsen

Dalbygdvegen 360, 7730 Beitstad
Tlf. 930 77 959
E-post: steinkjernamsos@personskadeforbundet.no
Konto: 4410.12.25698
Organisasjonsnr: 983450709

Personskadeforbundet LTN Stjør- og Verdal lokallag v/Toralf Hjelde

Øster Hallem 9, 7656 Verdal
Tlf. 906 50 736
E-post: stjorverdal@personskadeforbundet.no
Konto: 4212.58.26479
Organisasjonsnr: 894884002

Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag lokallag v/Ann K. Aune

Postboks 9246 Byåsen, 7424 Trondheim
Tlf. 612 33 612
E-post: sortrondelag@personskadeforbundet.no
Konto: 4200.24.64246
Organisasjonsnr: 984017677
Hjemmmeside: psf-sortrondelag.no/

Vestfold

Personskadeforbundet LTN Nordre Vestfold lokallag v/Adelheid Bøen

Nedre Slottsgate 3 A, 3111 Tønsberg
Tlf: 911 61 919
E-post: nordrevestfold@personskadeforbundet.no
Konto: 2535.40.08648
Organisasjonsnr: 993969311

Personskadeforbundet LTN Søndre Vestfold lokallag v/Hilde Bostad Norøm

Ulåsveien 2 C, 3258 Larvik
Tlf: 950 52 838
E-post: sondrevestfold@personskadeforbundet.no
Konto: 2540.07.12045
Organisasjonsnr: 983430376

Personskadeforbundet LTN Vestfold fylkeslag

Tlf: Kontakt lokallagene
E-post: vestfold@personskadeforbundet.no
Konto: 2540.07.10476
Organisasjonsnr: 983430406

Vestland

Personskadeforbundet LTN Hordaland fylkeslag

Tlf: 22 35 71 00
E-post
Konto: 3633.56.09780
Organisasjonsnr: 983529038

Østfold

Personskadeforbundet LTN Østfold fylkeslag v/Anne Hege Thue

Hasle Hageby 18, 1734 Hafslundsøy
Tlf: 415 43 110
E-post: ostfold@personskadeforbundet.no
Konto: 1503.07.57952
Organisasjonsnr: 994030507