Når skaden har skjedd

Når man blir skadet, opplever mange at hverdagen blir snudd på hodet. Det er veldig mye å forholde seg til, og alt på en gang. Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av forskjellige lover og regler, og mange opplever usikkerhet med hensyn til hvilke rettigheter som kan gjelde akkurat dem.

Vi har gitt råd og veiledning til de som er rammet av personskade i snart 40 år. Her får du noen råd til hva du bør starte med når skaden har skjedd:

Illustrasjon av to personer ser på plantegning, hvor den ene har en amputert fot.

Rett etter skaden

Her får du noen råd til hva du bør starte med rett etter skaden har skjedd.

Arbeidsrettigheter

Hvilke rettigheter har en arbeidstaker som har fått redusert sin arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende?

Kommunale ordninger

I kommunen du bor finnes det ordninger som skal gjøre hverdagen lettere. Her finner du de ordningen vi oftest får spørsmål om.

Utdanning

Opplæringsloven har bestemmelser om rett til skole og utdanning. Skolen skal sammen med den som har fått en skade legge planer for hvordan videre utdanning skal organiseres.

Ferie

Dersom du mottar ytelser fra NAV er det viktig å vite hvilke regler som gjelder for ferie og utenlandsreiser. Her finner du en oversikt over noen av de mest vanlige ytelsene.

NAV

Dersom du mottar ytelser fra NAV er det viktig å vite hvilke regler som gjelder for ferie og utenlandsreiser. Her finner du en oversikt over noen av de mest vanlige ytelsene.

Helserettigheter

Vi har samlet noen av de ordningen vi oftest får spørsmål om.

Rettighetshåndbok for utenlandske statsborgere

Håndboken forklarer hvilke rettigheter utenlandske statsborgere har i Norge. Borsjyren er tilgengelig som PDF på norsk, arabisk, engelsk, fransk, litauisk, polsk og spansk.

Bli medlem i dag!

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.

Det er ikke bare livet til den skadde som blir snudd på hodet

En skade snur opp ned på livet til alle i nær relasjon. Hvordan er det å leve med en person som har gått gjennom en skade? Hvordan endrer livet seg for alle parter? Hvordan skal du forholde deg til den skadde? Våre likepersoner kan gi deg noen råd.