At hjernen ikke er ferdig utviklet, gjør det ekstra utfordrende

av | 16. apr 2024

Kognitive vansker etter ervervet hjerneskade hos barn, kan ha negative konsekvenser for alle livets arenaer.  Derfor ønsker forsker Hanna Sargénius å finne ut mer om hvordan hjernetrening kan hjelpe pasientgruppen.

TEKST: MARIT VEBENSTAD

  • Vi har mye kunnskap når det kommer til voksne med hjerneskade, men vi vet lite om barn og unge som får hjerneskade. Mye av grunnen til det er at barn og unges hjerne ikke er ferdig utviklet ennå, og det gjør det selvsagt ekstra utfordrende. Men mye av det skyldes også at det til nå ikke har vært så mye fokus på unge med hjerneskade. Det er et viktig satsningsområde, sier Hanna Sargénius, postdoktor i kognitiv- og nevropsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade.

Hanna Sargénius
Postdoktor i kognitiv- og nevropsykologi ved Universitetet i Oslo

Etter hvert som spedbarnets hjerne utvikler seg, utvikler de ulike komponentene seg i forskjellige utviklingsbaner. I studien Sargénius har ledet, omtales den unge hjernen som spesielt sårbar for forstyrrelser som kan forårsake avvik fra utviklingen som skjer tidlig i livet. Kognitive vansker, særlig med styringsfunksjon («hjernens dirigent»), etter ervervet hjerneskade hos barn, kan ha negative konsekvenser for alle livets arenaer. Styringsfunksjonen er relatert til både atferd og mentale prosesser, og forutser om personen vil lykkes med studier og i arbeidslivet, og ikke minst sosialt.

Utfordringen med barn er at hjernen ikke er ferdig utviklet ved skadetidspunktet, slik det er hos voksne. Det påvirker jo både behandlingen og hvordan selve treningen skal skje. Dersom skaden skjer før hjernen er ferdig utviklet, vil problemet akkumulere, påpeker Sargénius.

Ingen standardisert behandling Ifølge forskeren finnes det ingen standardisert behandling eller hjernetrening for barn som har vansker med styringsfunksjonen. På grunn av de betydelige negative konsekvensene dette har, mener hun det bør utvikles forskningsbaserte behandlinger som målrettes mot styringsfunksjonen. I tillegg til det kognitive, vil det kunne ha betydning for pasientens psykiske helse, livskval