I snart 40 år har vi kjempet for de som er skadet

Hos Personskadeforbundet LTN får du råd og hjertevarme – sammen jobber vi for mer kunnskap og et bedre tilbud.

Siste nyheter

per oretorp privat

Organisasjonens bauta, «jussmann», menneskekjenner og så mye mer.

I Personskadeforbundet LTN er Per Oretorp kjent som vår «juss-mann». Ikke rart; han snakker utrettelig om erstatningsrettigheter for mennesker som blir skadet – men også om plikter og ansvar, og om hvordan lover og reguleringer kan bidra til å forebygge og redusere skader.

Barna er også pårørende!

I følge Pårørendealliansen handler «Pårørendedagen» om å markere og hedre den viktige innsatsen de rundt 800 000 pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen.

Anita Kalbakken ble selv pårørende som 3 åring. På Pårørendedagen deler hun litt om sine erfaringer i et forsøk på å hjelpe andre i tilsvarende situasjon.

Takknemlig for 11 år lang tjeneste i forbundet

Midt under pandemien ble Wenche Solløst pensjonert. Etter 11 år som ansatt i forbundet valgte hun å takke for seg. Det tok imidlertid nesten to år før hun formelt ble takket av og fikk en velfortjent applaus fra 120 tillitsvalgte.

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

 

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Kurs og arrangementer

Samling i foreldrenettverket

26.09.2022
,
Foreldrenettverket i Personskadeforbundet ble opprettet etter at flere forelde med skadet barn uttrykte at de ønsket et forum for å prate og dele er...
Les mer

Bowling på Ski

28.09.2022
,
Sosial sammenkomst
Les mer