I snart 40 år har vi kjempet for de som blir skadet

Hos Personskadeforbundet LTN får du råd og hjertevarme – sammen jobber vi for mer kunnskap og et bedre tilbud.

Siste nyheter

Snur regjeringen i saken om friinntekt?

Det var stort håp om at Støre-regjeringen skulle reversere Solberg-regjeringens kutt av fribeløpet for uføre, men det ble ikke nevnt når regjeringen la frem tilleggsproposisjonen for 2022.  Dette har skapt reaksjoner hos flere organisasjoner.

Å gå seg vill i regler!

Å være like for loven er et av våre viktigste demokratiske prinsipper. Det handler om rettferdighet og om tillit. Det er derfor urovekkende at det kan virke som representanter lovmessig blir behandlet bedre enn for eksempel NAV-brukere.

Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker markeres av Personskadeforbundet LTN for 25. året på rad

Den 21 november i år, -eller hver tredje søndag i november, minnes FN mennesker som er drept eller skadet i trafikken. Formålet med dagen er å minnes alle ofre for trafikkulykker, og for å få belyst hvor viktig trafikksikkerhet er nasjonalt og globalt. Tradisjon tro markerer Sør-Trøndelag lokallag i Personskadeforbundet LTN dagen med minnegudstjeneste i Horg kirke.

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

 

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Kurs og arrangementer

Foreldrenettverket - Tema: Samarbeid med kommunen

29.11.2021
Zoom, OSLO
Innleder/ Foredragsholder: Rita Steitlien Olsen, koordinator og fagkonsulent i Oslo kommune Etter innlegg blir det lagt til rette for spørs...
Les mer

Trivsel tross smerte

03.12.2021
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, GARDERMOEN
Seminaret er for deg som lever med kroniske/langvarige smerter og som ønsker å lære mer om hvordan du kan mestre smertene i hverdagen bedre. Hensik...
Les mer

Grøtfest Personskadeforbundet LTN Romerike lokallag

07.12.2021
Svein Samuelsen. Armoen Gård. , BLAKER
Hei Vi ønsker å invitere våre medlemmer med en venn til grøtfest hos " Blakernissen " Velkommen til Ting av Tre. Et verksted som lager t...
Les mer

Magasinet - LEVE MED

  • Når NAV-pengene blir satt på pause: Ekstremt stress
  • Vil bygge sykehus med gode rammer for familier
  • Når familiesystemet utfordres
  • Trafikk, ukultur og klimapolitikk
  • El-sparkesykler til glede eller mest til besvær?
  • Landsmøte 2021
  • Bedre behandling med digital legetime
  • Å leve best mulig med smerter