1. juni er Skadefri Dag

Og vi ønsker å sette fokus på gode holdninger som bidrar til at færre mennesker blir unødvendig skadet. Med årets Skadefri Dag kampanje setter vi fokus på ruspåvirkning og personlig ansvar. Vigdis, guttegjengen og Christian viser oss hvor lett alvorlig skade oppstår når vi ikke er bevisste. Hva med deg. Er du bevisst? At din rus er ditt ansvar…

Siste nyheter

Gode nyheter om arbeidsavklaringspenger

Siden 2018 har vi i Personskadeforbundet LTN, sammen med flere andre brukerorganisasjoner, kjempet for å få omgjort regelverket på arbeidsavklaringspenger. I går kunne vi endelig juble!

Sammen med kjente advokatkontor, Riisa og Ness Lundin, arrangerer Personskadeforbundet LTN erstatningsseminar

I dag, den 09. mai, arrangerte Personskadeforbundet LTN sammen med advokatfirmaene NESS LUNDIN og RIISA & CO et seminar om erstatningsrett. 90 personer, de fleste fra advokat og jusverden, hadde satt av en hel dag for å høre, lære og å bygge nettverk.

Utvalg skal evaluere varselordningene til Helsetilsynet og Ukom

I en nyhetsmelding varsler regjeringen at de har satt ned et utvalg som skal gjennomføre en full gjennomgang av varselsordningene til Helsetilsynet og Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. I utvalget sitter Per Oretorp fra Personskadeforbundet LTN.

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

 

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Kurs og arrangementer

Oscarsborg

21.05.2022
,
Lørdag 21. mai drar Follolaget på tur til kanskje den største attraksjonen i vårt område, Oscarsborg! Ingen påmelding, her tar vi ting på spark...
Les mer

Foreldrenettverket - BPA og det å være arbeidsleder

23.05.2022
,
Les mer

Magasinet - LEVE MED

  • Et kurs som handler om å leve med smerter
  • Livet med kroniske smerter
  • Store endringer foreslått i arbeidsavklaringspengeordningen
  • Strammere regler rundt e-sparkesykkelbruk