I snart 40 år har vi kjempet for de som er skadet

Hos Personskadeforbundet LTN får du råd og hjertevarme – sammen jobber vi for mer kunnskap og et bedre tilbud.

Siste nyheter

Pårørendekvinnene, kvinnehelse og likestilling i 2023

 

Pårørende er en viktig ressurs i samfunnet vårt, og nyere tall viser at omtrent 1,5 millioner mennesker i Norge over 18 år gir bistand til en nærstående person. Vi vet også at kvinner ofte tar en større andel av omsorgen som pårørende.

Hvorfor er det viktig med en barnekoordinator?

I høst ble det pålagt at landets kommuner skal tilby barnekoordinator, og en veileder for rollen er i ferd med å ta form. Personskadeforbundet LTN, gjennom FFO, har kommet med innspill for å sikre at innholdet er i tråd med slik vi ser behovene fra vårt ståsted.

 

 

elsparkesykkel

Forsikringsregler for el-sparkesykler

Sjelden har en så liten farkost, som el-sparkesykkelen, fått så mye oppmerksomhet. Siden den ankom landet vårt for om lag fire år siden har politikere, folk flest og helsefolk livlig debattert kjøretøyet, og først og fremst dets ulemper. Med nye regler på plass ser det endelig ut som debattene har stilnet.

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

 

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Kurs og arrangementer

Seminar i personskadeerstatning

24.03.2023
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO
Deltagelse på seminaret:                   kr 3 900,-Påfølgende middag for deltagere:   ...
Les mer

Årsmøte Follo

26.03.2023
Color Line, OSLO
Og det er på dette møtet du kan være med å påvirke hvilke aktiviteter laget skal ha i 2023. Og kanskje nettopp DU, enten du er skadet eller pår...
Les mer

Årsmøte Follo/Kiel-tur

26.03.2023
Color Line, OSLO
Det nærmer seg tid for årsmøtet i Follo-laget. Og det er på dette møtet du kan være med å påvirke hvilke aktiviteter laget skal ha i 2023. Og ...
Les mer

Magasinet - LEVE MED

  • Ny leder av det juridiske nettverket
  • Fokus på smerte via samorganisering
  • Endelig likepersonskurs, igjen!
  • Anbefaler familieleir på det varmeste!
  • Rehabilitering - et livslagt prosjekt
  • Klatring og mestring - for alle!
  • Stor mangel på kunnskap om psykisk helse hjelpeapparatet som møter funskjonshemmede
  • NPE: ei ordning moden for revisjon