I snart 40 år har vi kjempet for de som blir skadet

Hos Personskadeforbundet LTN får du råd og hjertevarme – sammen jobber vi for mer kunnskap og et bedre tilbud.

Siste nyheter

Hurra for 38 frivillige og lojale år sammen!

I dag er det 38 år siden en standhaftig og engasjert pappa tok skjeen i egen hånd og startet Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge. Da hadde Terje Olaussen i nærmere 12 år, fortvilt, søkt hjelp etter at sønnen Lars Christian ble alvorlig skadet i en trafikkulykke bare 8 år gammel. Organisasjonens misjon var å gi skadde og deres pårørende støtte i hverandre, ved å tilby et felleskap.

 

Frivillighetens år 2022

Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Under utnevnelsen oppfordret de folkevalgte frivillige til å delta for å vise frem aktiviteter som skjer i lokalsamfunn. Selvsagt er Personskadeforbundet LTN med.

 

nye muligheter i det nye året

Nytt år og nye muligheter!

Straks skriver vi 2022. Et nytt år med nye muligheter og kanskje også noen nyttårsforsetter. Her er noen konkrete, forskningsbaserte tips til hvordan forsettene og målene dine faktisk kan holdes.

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

 

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Kurs og arrangementer

Magasinet - LEVE MED

  • Overlevende etter livtruende skader må rehabiliteres bedre
  • Landsmøtet på Stjørdal
  • Hvorfor sover vi?
  • Livskvaliteten i Norge er skjevfordelt
  • Når NAV-pengene blir satt på pause: Ekstremt stress
  • Vil bygge sykehus med gode rammer for familier
  • Når familiesystemet utfordres
  • Trafikk, ukultur og klimapolitikk