I snart 40 år har vi kjempet for de som er skadet

Hos Personskadeforbundet LTN får du råd og hjertevarme – sammen jobber vi for mer kunnskap og et bedre tilbud.

Siste nyheter

Utrygghet og uro; grunnen til økte kostnader

Å leve på uføretrygd har aldri vært «fett». Med det stigende kostnadsbildet er det enda vanskeligere å få endene til å møtes enn før. En fersk forskningsrapport gjennomført av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) understreker dette.

 

Vi ønsker oss en skadefri dag!

Kampanjen Skadefri Dag 2023 er en bevissthetskampanje med mål om å redusere antall ulykker og skader. Tema for årets kampanje er konsekvenser av mobilbruk i trafikken, og det er kvinner mellom 35 og 55 som er målgruppen.

Rehabilitering – et livslangt prosjekt som skaper resultater!

En stor og omfattende studie viser at de aller fleste som sliter med senplager etter å ha blitt rammet av en traumatisk hjerneskade (TBI), har utbytte av rehabilitering. Ikke bare rett etter skaden, men også etter mange år.

 

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

 

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Kurs og arrangementer

Bowling på Ski

31.05.2023
Ski storsenter, SKI
BOWLINGOnsdag 31. mai 2023 kl. 18:00 – 19:00 
Les mer

Skadefri dag 2023

01.06.2023
Hei og hå.. da vil vi ønske alle sammen velkommen til Skadefri Dag 2023 som vi i Oslo laget arrangerer på Youngstorget Torsdag 1 juni fra kl 11 t...
Les mer

Personskadeforbundet LTNs familieleir i Bulgaria

01.08.2023
Panorama Dreams, UKJENT POSTSTED
Vi har siden 2012 arrangert leir for familier, dvs. foreldre og barn, i våre flotte leiligheter i Bulgaria. To av leilighetene er tilpasset rullestol...
Les mer

Magasinet - LEVE MED

 • Endelig får vi mer kunnskap om sykkelulykker
 • Vi ønsker oss en skadefri dag
 • Varselordning under lupen
 • Utrygghet og uro; grunnen til økte kostnader
 • Ny leder av det juridiske nettverket
 • Fokus på smerte via samorganisering
 • Endelig likepersonskurs, igjen!
 • Anbefaler familieleir på det varmeste!
 • Rehabilitering - et livslagt prosjekt
 • Klatring og mestring - for alle!
 • Stor mangel på kunnskap om psykisk helse hjelpeapparatet som møter funskjonshemmede
 • NPE: ei ordning moden for revisjon