I snart 40 år har vi kjempet for de som blir skadet

Hos Personskadeforbundet LTN får du råd og hjertevarme – sammen jobber vi for mer kunnskap og et bedre tilbud.

Siste nyheter

Rastløse ben, et syndrom

Mange av oss kjenner det. Kriblingen i beina som tar nattesøvnen og gjør at du bare «må» opp å gå. Få vet at det kan være et syndrom som heter «restless legs syndrome».

Spaserturer er positive for hjernen vår!

Å gå regelmessig ut i frisk luft gjør godt for kropp og sjel, det er liksom logisk. Nå viser også nyere forsking at det har påviselig positiv nevrologisk effekt på hjernen.

Vi trenger en rehabiliteringsreform

I årene framover vil det bli et økende behov for rehabiliteringstjenester av høy kvalitet. Stadig flere vil trenge rehabilitering for å mestre sine nye liv etter alvorlig skade eller sykdom. Nå har flere store aktører gått sammen og stilt seg bak et felles opprop med krav om en REHABILITERINGSREFORM.

Trenger du råd og veiledning - bli medlem

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende.

Sammen kan vi påvirke slik at skadde, pårørende og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang til informasjon – noe som bidrar til økt mestring og kontroll.

Som medlem kan du få snakke med en av våre erfarne rådgivere innen spørsmål om rettigheter i forhold til NAV, kommune, erstatning og forsikringsselskap – alt relatert til din skade. Vi kan også bistå deg med valg av en erfaren personskadeadvokat dersom du har behov for dette. Du får tilsendt vårt medlemsmagasin, LEVE MED, 10 ganger i året.

Her kan du lese om Personvern hos oss.

Kontoret er kun delvis bemannet, så alle besøk må avtales på forhånd. Konsultasjoner og møter foregår stort sett på telefon eller video. Telefonen er åpnen som vanlig og du når oss også på e-post. Kontakt oss gjerne.

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som vil være åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 og nummeret er 21 40 32 02.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom.

De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med? Ring gjerne til likepersontelefonen.

Magasinet - LEVE MED

  • Aktuelle saker fra retten
  • For dårlig behandling av hjernrystelse
  • Bli kjent med valgkomiteens kandidater til landsstyret
  • Et vanskelig, men viktig år
  • El-sparkesykler og bykaos
  • Tilnærmet halvering av skadepasienter under nedstegingen av Norge
  • Hvor farlig er det egentlig å sykle?
  • Familien i fokus