40 åring med meritter

av | 15. mar 2024

Personskadeforbundet LTN feirer 40 år. Det har vært mange milepæler og juridiske seiere siden starten i 1984.

TEKST: MARIT VEBENSTAD

  1. januar 2024 er det 40 år siden Personskadeforbundet LTN ble grunnlagt, og foreningen har derfor startet året med feiring av jubileet.

– Da foreningen ble opprettet i 1984 var det med jus og erstatningssaker som hovedtema. Det foreningen profilerte seg på de første årene, var for det meste behandlingen personer som hadde blitt skadet fikk av forsikringsselskapene. I løpet av disse 40 årene har foreningen blitt kjent og oppnådd seriøsitet innen både juss, trafikksikkerhet, erstatningssaker, samt helse- og rehabilitering, siers Jan Gunnar Ness, advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Involvert fra start

Jan Gunnar Ness Advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Personskadeforbundet LTN og Jan Gunnar Ness i Ness Lundin har gått opp en vei sammen når det gjelder erstatningsrett.

  • En av måtene foreningen ble kjent på, var at de var med å arrangere kurs for medlemmer, jurister og advokatforeningen. Det tok jo litt tid før forbundet fikk et kjent navn, men i dag har Personskadeforbundet en unik posisjon som rettspolitisk rådgiver, og er jo den eneste av sitt slag som fortsatt eksisterer, forteller han.

Forbundet har i løpet av disse årene tatt rollen som et ombud som ivaretar interessen til de som har blitt skadet etter en ulykke. Gjennom enkeltsaker har forbundet sammen med advokater styrket rettighetene for alle som blir skadet. På egenhånd har ikke forbundet hatt ressurser til å føre disse sakene, derfor har media og møte med myndigheter blitt brukt for å få et trykk på viktige saker.

At Personskadeforbundet LTN er samarbeidspartner med alle helseforetakene gir tyngde og et godt omdømme. Spesielt har forbundet oppnådd stor anseelse i sitt arbeid med å bedre den medisinske oppfølgningen av hjerneskader.

Foreningen er kjent for å ha et godt rykte. Det er ingen andre som har klart seg på samme måte gjennom så mange år. Det andre som har prøvd seg, har ikke klart seg, forteller han.

 

Milepæler gjennom 40 år

Her er oversikten over de juridiske høydepunktene i Personskadeforbundet LTN sin 40 år lange historie:

  1. Gjeldsforsikring

Gjeldforsikringsproblematikken var en av de første hendelsene som virkelig fikk Personskadeforbundet LTN frem i lyset. På begynnelsen av 90-tallet var det slik at man fikk beskjed av banken om å tegn